Vad är en branschorganisation?

Branschorganisationer är organisationer som skapar ett sätt för företag som är involverade i en viss bransch att interagera till ömsesidig nytta för alla berörda. Finansierat av bidrag från medlemsföretagen fungerar branschföreningen ofta som ett sätt att förbättra den offentliga bilden av branschen i allmänhet eller ge en enhetlig röst för att lobbya i lagstiftningsfrågor som förväntas påverka branschen. Tillsammans med dessa två viktiga funktioner kan en branschförening också utgöra ett forum för att utbilda allmänheten om en viss industri och dess huvudprodukter.

I många fall är en branschorganisation inrättad som en ideell organisation. Denna typ av affärsorganisation gör det möjligt för företag som är engagerade i samma bransch att arbeta tillsammans om frågor av gemensamt intresse. Till en viss grad hjälper en branschorganisation till att skydda en branschs integritet, genom att den normalt sätter standarder som alla medlemmar måste följa för att kunna anses ha god status. Underlåtenhet att uppfylla de standarder som fastställts och upprätthålls av peer-gruppen som driver branschföreningen kan leda till uteslutning från föreningen och förlora en hel del trovärdighet i köparnas ögon.

Handelsorganisationen tillhandahåller ofta den mekanism som krävs för att göra branschens röst känd i lagstadgningsprocessen. Ofta kommer medlemsföretag att arbeta genom en branschförening som ett sätt att främja lagstiftning som förväntas vara i branschens bästa. Samtidigt kan branschorganisationen lobby mot lagstiftning som på något sätt uppfattas vara skadligt för branschen.

Medan många företag har public relations och marknadsföringsplaner för att öka synligheten för företaget och dess produkter hos konsumenterna, kommer en branschförening också att försöka utbilda allmänheten och skapa intresse. I stället för att fokusera på varorna hos ett visst företag kommer affärsföreningar att delta i marknadsföring och reklamkampanjer som lockar konsumenterna att köpa och njuta av de varor som produceras av en viss bransch. En del av marknadsföringsmetoden uppnås genom att tillhandahålla fakta och siffror som konsumenterna lätt kan förstå. En branschförenings utbildningsinsats banar ofta vägen för marknadsföringsinsatser som görs av enskilda medlemmar i branschen.

Tillsammans med lobbyverksamhet, marknadsföring och utbildningsinsatser sponsrar en branschförening ofta konferenser för medlemsföretag. Konferensens fokus är vanligtvis att förbättra branschens allmänna funktion genom att tillhandahålla information som varje deltagare i konferensen kan ta upp och ta tillbaka till företagets nivå. Nästan varje bransch eller branschförening sponsrar minst en konferens eller samling på årsbasis.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?