Vad är förhållandet mellan mänskligt kapital och ekonomisk tillväxt?

Människokapital och ekonomisk tillväxt är relaterade av det faktum att starkt humankapital är en underlättare för snabb ekonomisk utveckling. Mängden kunskap och färdigheter inom människor kallas mänskligt kapital, och det kan förvärvas genom formell eller informell utbildning. En annan koppling mellan humankapital och ekonomisk tillväxt är det faktum att kapitalinvesteringar i människors hälsa och välbefinnande också leder till ekonomins utveckling.

Mätningen av förhållandet mellan mänskligt kapital och ekonomisk tillväxt baseras på investeringsnivån från folket. Detta kan jämföras med andra former av investeringar som förväntas ge god utdelning. I det här fallet är investeringen i form av utbildning, vilket ger utdelning i form av ökad kompetens och kunskap som kan tillämpas på ekonomins utveckling. En skillnad mellan mänskligt kapital och andra former av företagskapital är det faktum att mänskligt kapital inte kan separeras från personen.

Det enkla faktumet att mänskligt kapital inte kan separeras från människor skapar en koppling mellan mänskligt kapital och ekonomisk tillväxt. De flesta regeringar ger incitament till företag som tillhandahåller omfattande utbildning för sina anställda, eftersom de inser att kunskapen som sådana individer får kommer att stanna hos dem, även om de lämnar det specifika företaget. Denna kunskap kan användas på andra områden för att utveckla ekonomin av anställda som arbetar för regeringen för att utveckla sin bransch eller till och med starta egna företag. Till exempel kan en person som arbetar för ett utvecklingsföretag för datorprogramvara få mycket utbildning när han är på jobbet. Medarbetaren kan senare lämna datorföretaget och använda sin utbildning och färdigheter för att vidareutveckla ekonomin genom att komma med unika koncept som kommer att vara användbara.

Mänskligt kapital och ekonomisk utveckling är också förbundna med investeringar i människors hälsa, eftersom friska människor är nödvändiga för en lands ekonomiska utveckling. Investeringen i humankapitalet inkluderar faktorer som utvecklingen av sjukvården, bra sjukhus och enkel tillgång till sjukvårdsanläggningar. Ett exempel på hur en brist på investeringar i människors hälsa kan påverka den ekonomiska utvecklingen kan ses i en situation där det finns en hög dödlighet bland allmänheten på grund av brist på tillräckliga sjukvårdsanläggningar.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?