Hur skriver jag en medicinsk forskningsrapport?

En medicinsk forskningsrapport förklarar experiment på ett metodiskt och repeterbart sätt. Du måste starta ditt medicinska forskningsdokument genom att definiera de metoder som används för att samla in dina uppgifter. Den första delen av din medicinska forskningsrapport bör förklara din hypotes, metoder och förståelse för liknande experiment. Resultatsektionen i ditt papper förklarar konsekvenserna av din forskning innan du diskuterar forskningsbegränsningar. Du måste också inkludera referenser och citat när du skriver din medicinska forskningsrapport.

Det är viktigt att definiera din forskningsmetodik innan du skriver en medicinsk forskningsrapport. Din forskning börjar med en hypotes eller ett uttalande som testas genom medicinsk forskning. Du kan välja mellan många olika typer av studier, allt från patientundersökningar till läkemedelsundersökningar. Ett omfattande forskningsprojekt bör innehålla flera granskningsskikt för att förhindra personlig förspänning. Ditt papper kan granskas av läkare om du inte definierar en enhetlig datainsamlingsprocess som används för att samla in data.

Försidan på ditt medicinska forskningsuppsats måste innehålla en titel och ett abstrakt. Titeln ska vara en mening som fokuserar på avsikten med din forskning snarare än resultaten. Ditt pappersabstrakt är ett kort inblick i din forskning som är användbar för redaktörer, professorer och forskare. Sammanfattningen börjar med att kort förklara din hypotes. Du kan lägga till en punktlista över din forskning i abstrakt för att locka intresse från läsarna.

Grunden för din medicinska forskningsrapport är resultaten och diskussionsavsnitten. Din resultatsektion börjar med en sammanställning av de uppgifter som samlats in under din forskning. Dessa resultat ska visas i flera format, inklusive stapeldiagram, cirkeldiagram och tabeller. Du måste inkludera en diskussion om begränsningarna i din forskning som kan sträcka sig från en smal hypotes till begränsade resurser. Diskussionsavsnittet bör också innehålla rekommendationer för framtida forskning om ditt valda ämne.

Din citatsida och bibliografi är viktiga element att komma ihåg när du skriver en medicinsk forskningsrapport. Läsarna måste veta var du får information om tidigare experiment och komplexa medicinska principer. Du kan prata med din avdelningschef eller professor för att ta reda på det föredragna formatet för att citera referenser. Det är viktigt att hålla din bibliografi kortfattad när du är klar med att skriva din medicinska forskningsrapport. Din bibliografi bör bara innehålla de böcker som är användbara för ytterligare forskning inom ditt koncentrationsområde.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?