Vad gör en rörledare?

En rörledare arbetar inom olje- och gasindustrin för att hantera installation och underhåll av rörledningar. Detta tekniska arbete kräver god kommunikations- och samordningskompetens förutom en förståelse för teknik som är involverad i rörledningens utveckling. Vissa arbetsgivare kan förvänta sig att handledare ska ha högskoleexamina, medan andra tar emot sökande med lång erfarenhet av arbetsbesättningar och i tillsynsroller. Resor till avlägsna platser kan vara nödvändiga och vissa möjligheter för internationella resor kan uppstå för att stödja verksamheter i andra länder.

När olje- och gasföretag planerar rörledningar arbetar de med ingenjörer för att utveckla system som uppfyller deras specifikationer och följer lagkrav. En rörledare granskar tekniska dokument och kan träffa ingenjörer för att diskutera projektet. Med denna information i handen kan handledaren beställa komponenter och skicka arbetare för att få jobbet igång och flytta det smidigt genom produktionsprocessen.

En del tillverkning av komponenter för rörledningar kan ske vid centrala anläggningar. Rörledaren måste inspektera produkter, se till att de uppfyller toleranser och godkänna dem för transport. En gång på plats kan de installeras av arbetare och testas för att bekräfta att de är i gott skick innan du lägger till nästa avsnitt. Rörledare måste se till att ingenjörsplaner följs medan de arbetar i tuff terräng och planerar framöver för att begränsa möjligheten till förseningar i installationen av rörledningen.

Den stora längden på en pipeline kan innebära att många arbetskamrater är involverade i produktionen vid en viss tidpunkt. En rörledare kan arbeta med underleverantörer för att se till att allt arbete utförs. Handledare kan också behandla räkningar, lönelister och relaterat finansiellt material som är kopplat till installationen. När sektioner är färdiga och tas i drift kommer underhålls- och reparationsaspekterna av jobbet in. Handledare kan behöva fastställa underhållsscheman, svara på rapporter om fel och se till att systemet fortsätter att fungera säkert.

Arbetet inom olje- och gasindustrin kan komma med ett antal fördelar, särskilt för att ranka positioner som rörledare. Tillgängliga förmåner beror på arbetsgivaren, regionen och senioritetsnivån. För arbetare i avlägsna områden med utökade projekt kan arbetsgivaren betala för semester utanför platsen, som kan inkludera transitering till ett mer befolkat område tillsammans med en ersättningsbesättning för att hantera operationer medan det vanliga teamet är borta. Rörledare kan vara ansvariga för att de anställda roteras för semester regelbundet för att begränsa trötthet och öka arbetstillfredsställelsen.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?