Vad gör ett byhuvud?

Ett byhuvud är en samhällsledare i en liten stad eller en by med en enkel politisk struktur. Bynhuvudena är ofta förknippade med stamlivet, där medlemmarna i samhället vanligtvis har nära genetiska och sociala kontakter. Systemet för val av huvud varierar beroende på region och kulturella traditioner. Ett antal studier har gjorts om bylivet för att lära sig mer om de politiska system som används i samhällen över hela världen.

Vanligtvis är byhuvudet en äldste i samhället, vilket återspeglar vanliga sociala attityder som äldre vuxna ska respekteras och vördas. Gemensamma äldste kan ses som naturliga myndigheter i ett antal ämnen, och de har också stort inflytande, vilket gör dem till bra val för byens ledarskap. Vissa väljs ur en pool av kandidater, medan andra kan ha en ärvlig position som utbildar sig för att bli byens chef från en ung ålder.

Vanligtvis är byhuvudets myndighet begränsad. Denna person kan agera som medlare i tvister och kan lämna rekommendationer, men kan inte tvinga parter att följa en resolution. På samma sätt kan byhuvudena inte beordra invånarna i byn att genomföra aktiviteter. Vanligtvis utövas myndighet genom att främja samarbetsåtgärder för att ta itu med olika aspekter av bylivet, som jakt, säkerhet, trädgårdsskötsel och så vidare. Byhuvudet kan leda med exempel och uppmuntra andra medlemmar i byn att slutföra uppgifter genom att starta dem och be människor att ta över.

I vissa regioner kan ett byhuvud också vara en religiös ledare för samhället, medan i andra är detta inte fallet. Bynhuvudena kan ha ceremoniella uppgifter och ansvar, inklusive ledande samhällsmöten, att dela ut resurser till medlemmarna i samhället och övervaka händelser som äktenskap. Bynhuvudet kan ha ceremoniella plagg och rekvisita att använda under dessa evenemang.

Ofta innehas denna position av en man, men detta är inte alltid fallet. Vissa samhällen har byhuvud i en blandning av kön, medan i andra kan kvinnor förväntas ta ledarskapspositioner. Bychefen kommunicerar vanligtvis med andra byar i området och kan vara ansvarig för att organisera kooperativa evenemang, allt från försvar från en region, från militära invasioner till regionala mässor och fester.

Antropologer som är intresserade av stampolitiska strukturer kan stöta på byhuvud medan de gör fältarbete. Antropologer som besöker en by eller ett område behöver ofta tillstånd från bychefer för att fortsätta med aktiviteter som att skörda växter eller samverka med invånarna.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?