Vad gör en elektrisk designer?

En elektrisk designer skapar kopplingsscheman och diagram för kraftfördelning som används för att leverera el till hem, företag och olika elektronikprodukter. Han bestämmer den bästa utrustningen för att leverera el i dessa applikationer och bestämmer sedan de bästa ledningarna och kablarna för att fördela denna kraft där den behövs. För att utföra dessa uppgifter förlitar den elektriska formgivaren sig på kunskap och erfarenhet av elektriska principer, tillsammans med information från industrikoder och säkerhetsstandarder. Beroende på hans position och sitt ansvar kan han ha utbildning i teknik, el eller utarbetande. Många yrkesverksamma inom elektrisk design lägger mycket tid på att använda datorstödd ritningsprogram (CAD) för att generera dessa mönster.

Elektriska konstruktionsuppgifter inom byggfältet fokuserar generellt på utrustningens layout, kopplingsscheman och hur dessa system är anslutna. Dessa designers bestämmer hur mycket elkraft som behövs i en byggnad och beräknar sedan det bästa sättet att föra denna kraft till strukturen för att maximera prestanda och säkerhet. De träffas med husägare eller arkitekter för att förstå de olika typerna av elektriska system som krävs, och utvecklar sedan CAD-ritningar som beskriver belysning och kraftsystem, tillsammans med kabel, telekommunikation och säkerhet. Planerna som genereras av den elektriska konstruktören används av entreprenörer för att installera och underhålla byggnadens elektriska system.

Dessa designpersonal arbetar också inom tillverkning och industriella miljöer, där de skapar utrustning och tillbehör som används i elindustrin. De kan utforma transformatorer, generatorer och annan utrustning, samt kablar, ledningar och andra föremål som används för att transportera elektriska signaler. Elektriska designers i denna bransch utvecklar också saker som ljusarmaturer, strömbrytare och uttag som används i hem och byggnader.

En elektrisk designer kan till och med hjälpa till med att utveckla produkter som används utanför elindustrin. Till exempel skapar han växlar och kretsar som används i maskiner och utrustning. Dessa yrkesmän designar också styrsystem för produkter som sträcker sig från datorer till elektronikutrustning.

Slutligen kan elektriska formgivare samarbeta med kommunala och privata kraftdistributionsföretag. Dessa inkluderar verktygsföretag som levererar kraft till hem och företag, såväl som kabel-, telefon- och internetföretag. När han arbetar för kommunala byråer hjälper en elektrisk designer att utforma och underhålla det offentliga elnätet. Han bestämmer det bästa sättet att leda underjordiska eller luftledningar för att minimera avbrott och minska risken för olyckor. Dessa yrkesverksamma kan också hitta anställning vid kraftproduktionsanläggningar, som inkluderar kolförbränningselektriska företag, solenergiföretag och till och med de som är involverade i kärnkraftsproduktion.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?