Vad är fotografier för brottsplatser?

Fotografering av brottsplatser är en gren inom fotograferingsområdet som fokuserar på att ta exakta fotografier av brottsplatser och brottsliga bevis, så att dessa fotografier kan användas vid utredning av brott och för åtal mot brottslighet. Vissa polisavdelningar och brottsbekämpande myndigheter behåller fotografer för professionella brottsplatser som har fått specialutbildning i kriminaltekniker och fotografering, medan andra förlitar sig på officerare som kan ta fotografier utöver utredningen.

Människor har tagit fotografier av brottsplatser sedan kameran uppfanns, och insåg att fotografering skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg i straffutredningen. Modern fotografering av brottsplatser är utformad för att skapa en korrekt, detaljerad och sanningsenlig bild av scenen och för att noggrant dokumentera både scenen och den efterföljande brottsutredningen.

Fotografer för brottsplatser är de första som får ta sig in i en brottsplats. De börjar med att ta överblick över scenen, ge ett sammanhang, och de flyttar långsamt in för att ta mellanstora bilder och närbilder av specifika intressanta områden. De måste rama in bilder noggrant för att behålla relevans och skala, och de kan innehålla bevismarkörer, linjaler och andra verktyg för att ge sammanhang och referenser. Fotografer för brottsplatser försöker arbeta utan att störa scenen så att detektiver kan se en osäkra scen, och de dokumenterar också utredningen av brottsplatsen, inklusive märkning och borttagande av bevis.

Tjänstemän kan använda fotografering av brottsplatser vid återuppbyggnad av brottsplatser och efterforskningen av ett brott. Fotografierna kan också användas vid förhör och i rättssalen för att ge domaren och juryn bevis för hur scenen såg ut. Till exempel i fotbollarna kunde fotografierna visa kniven när den hittades på platsen tillsammans med att dokumentera knivens väg genom bevis.

Digitalkameror har enormt utökat fotografering av brottsplatser, eftersom de tillåter fotografer att skjuta oskärpligt och fånga alla möjliga relevanta detaljer på scenen, inklusive skott av publiken runt brottsplatsen som kan vara användbar senare. Fotografer inom detta fält tenderar att göra fel på sidan av överskott och tror att det är bättre att sila genom hundratals eller tusentals bilder än att missa något genom att vara konservativ med kameran.

Utbildning i fotografering av brottsplatser erbjuds av flera brottsbekämpande organisationer, och vissa människor lär sig också på jobbet. Förutom att kräva fotografiska färdigheter, kräver fältet också kriminaltekniska färdigheter, till exempel kunskap om hur man bibehåller en scens integritet, hur man hanterar bevis och hur man tar fotografier som kan tas upp till domstol som bevis.

Även om denna gren av fotograferingsområdet är praktisk till sin natur har vissa brottsplatsfotografier blivit konstverk i sina egna rättigheter, förutom att de är användbara bevis. Till exempel har ögonblicksbilder av folkmassor närvarande vid lynchningar visats i museer och konstgallerier.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?