Vad är involverat i EHR-utbildning?

EHR-utbildning, eller utbildning för elektroniska hälsoregister, involverar lärande personal hur man använder denna nya teknik för att spåra sjukhistorik för en patient mellan olika vårdgivare. Detta inkluderar olika allmänna frågor om slutanvändardokumentation, kompetent journalföring och konsekvent implementering genom ett hälso- och sjukvårdskontor eller anläggning. Många olika typer av personal kan vara involverade i EHR-handel för en medicinsk verksamhet.

I sin bredaste betydelse består EHR-utbildning helt enkelt av att visa varje typ av medicinsk arbetare hur man använder elektroniska hälsoregister praktiskt i sin kliniska roll. Utöver detta finns emellertid också idén att lära personalen hur man implementerar det ursprungliga systemet och hur man använder det för att uppfylla medicinska gemenskapens standarder. En aspekt av utbildning av elektroniska hälsoregister som kan vara framträdande för vissa medicinska företag är användningen av elektroniska hälsoregister för att undvika vissa typer av medicinsk felbehandling.

Genom att lära personalen hur man implementerar EHR: er kan läkarföretaget inrätta inledande utbildningar för användare på toppnivå som i sin tur kommer att utbilda andra i den nya tekniken. Denna typ av EHR-implementeringsträning kan fokusera på GUI eller grafiskt användargränssnitt för programvaran. Det är här som personal ser kritiskt på kontrollerna och de visuella presentationerna som kommer att avgöra hur deras arbetare använder dessa digitala journalföringsresurser.

Bortsett från implementeringen använder medicinska kontor många olika typer av utbildning av elektroniska hälsoregister för olika anställda. Dessa kan delas in i den roll som dessa anställda tjänar, från farmaceuter och laboratorietillverkare till tekniker, såväl som läkare, sjuksköterskor och till och med personal i receptionen och fakturering. Det kan också delas upp i avdelningar, till exempel där inhemsk EHR-utbildning kan vara annorlunda än öppenvård EHR-utbildning i en medicinsk verksamhet.

En annan aspekt av denna typ av utbildning för medicinska poster fokuserar på efterlevnad av etablerade protokoll. Till exempel i Förenta staterna, där elektroniska hälsoposter vinner mycket mark, finns idén att följa HIPAA eller lagstiftningen om portabilitet och ansvarsskyldighet för sjukförsäkringar. Denna lagstiftning reglerar användningen av patienthälsodata och föreskriver sekretess för denna information. Strikta normer är placerade för användning av antingen digitala eller pappersregister, där medicinska företag kan dra nytta av att fokusera mycket av sin elektroniska hälsojournalsutbildning på efterlevnad av dessa typer av standarder.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?