Hur får jag studentlånsförlåtelse?

Förlåtelse av studielån är en process där en långivare väljer att befria gäldenären från ansvaret att återbetala det nuvarande utestående saldot på studielånet. Även om det är svårt att erhålla beviljas ibland denna typ av ekonomisk förlåtelse under mycket specifika omständigheter. Beroende på lånets struktur kan det vara möjligt att få förlåtelse baserat på ekonomiska svårigheter, hälsoproblem eller stängningen av den institution där studenten sökte examen.

Ekonomiska svårigheter är en av de vanligaste orsakerna till förlåtelse av studielån. Vanligtvis måste svårigheterna vara extremt, med konkurs ofta inblandade. Det är viktigt att notera att beroende på vilken typ av konkursskydd som gäldenären söker, kanske inte lånesaldot helt förlåtits. Det finns möjlighet att domstolen kommer att minska det förfallna beloppet, vilket lämnar en balans som måste betalas. Förutsatt att det är mycket osannolikt att gäldenären kan återbetala till och med ett reducerat belopp, kan en behörig konkursadvokat kunna få förlåtelse och övertyga domstolen att avskeda skulden i sin helhet.

Hälsoproblem som inaktiverar studenten kan också vara skäl för att få förlåtelse av studielån. I detta fall måste funktionsnedsättningen vara så allvarlig att det hindrar individen från att tjäna pengar för att göra betalningar på lånesaldot. Återigen är en advokats hjälp att arbeta med långivaren viktigt. Det finns också chansen att långivaren vill undersöka typen och graden av funktionshinder mer detaljerat innan ett beslut om förlåtelse fattas.

Förlåtelse av studielån kan också beviljas om högskolan eller universitetet där studenten söker examen bör stängas permanent. Även om detta är en sällsynt situation kan effekten vara att det är omöjligt att få tillbaka saldot på lånet, eftersom undervisningen och avgifterna som erhållits fram till stängningstidpunkten inte är tillgängliga för ersättning till studenter eller långivare. När detta är fallet, kan långivaren välja att förlåta skulden vad gäller studenten och fokusera på att återbetala det obetalda saldot på lånet då tillgångarna på högskolan säljs för att täcka utestående skulder. Åtgärdsöppningen för långivaren kommer att bero på de lagar som gäller i det land där den stängda institutionen var belägen och alla regler som reglerar ansökan mot ägarna till institutionens tillgångar.

Eftersom förlåtelse av studielån är något svårt att uppnå, kan många studenter som har svårt att gå i pension för högskolelån söka andra metoder för att hantera skulden. Detta kan inkludera att man söker en konsolidering av studielån som gör det möjligt att kombinera saldot på flera skulder till en relativt enkel månadsbetalning. Det finns också möjlighet att söka någon form av uppskjutning av studielån som ett sätt att skjuta upp hela eller en del av betalningarna till ett datum i framtiden. Att arbeta med juridisk rådgivare för att bestämma det bästa sättet att hantera studentskulden är viktigt, särskilt om det finns en chans att förlåtelse av studielån är ett alternativ för en viss situation.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?