Vad är för- och nackdelarna med ett kvalificerat förtroende för personligt boende?

Ett kvalificerat personligt bostadsförtroende är en specifik typ av arrangemang som används för att vidarebefordra äganderätten till en fastighet samtidigt som man minimerar presentskatt och undviker fastighetsskatt. Det skiljer sig från ett vanligt bostadsförtroende genom att det erbjuder mer flexibilitet när det gäller att sälja på fastigheten. Den huvudsakliga nackdelen är att villkoren för att kvalificera sig för denna status är stramare. Att använda ett kvalificerat personligt bostadsförtroende kan också innebära att ägaren inte kan ta ut en andra inteckning.

Den allmänna principen för ett bostadsförtroende är att husägaren överför äganderätten till fastigheten till förtroendet. När personen dör kommer fastigheten inte att betraktas som en del av hans gods. Detta innebär att ingen arvskatt ska betalas på fastigheten av arvingarna.

Ett personligt bostadsförtroende bygger på detta koncept. Det är en form av splittränteförtroende, som inte hänvisar till ränta på samma sätt som med ett lån, utan snarare till en juridisk intresse i fastigheten. Den delade räntan innebär att under en viss period, så kallad förtroendets löptid, behåller den tidigare ägaren rätten att bo i fastigheten utan att betala hyran. Vid periodens slut tar återstående mottagare eller mottagare full kontroll. Detta innebär att den ursprungliga ägaren inte kan refinansiera att använda fastigheten som säkerhet.

Förutom att ta bort fastighetsskatten kommer en personlig bostadsskatt också att bedömas till en lägre nivå av gåvoskatt. Gåveavgiften beräknas inte på fastighetens fulla värde. Istället utvärderas det på presentens värde till mottagarna, vilket beräknas med en specificerad formel som inkluderar en rabatt för att ta hänsyn till den period som mottagarna måste vänta innan de tar fullt ägande.

För att denna form av förtroende förblir befriad från full presentskatt måste vissa villkor vara uppfyllda. För ett standardförtroende för personligt boende finns det tre viktiga villkor. Först måste förtroendet bara inneha en fastighet, och detta måste vara den ursprungliga ägarens hem. För det andra kan fastigheten inte säljas under förtroendet. Slutligen, när denna period är slut, kan fastigheten inte säljas till den ursprungliga ägaren eller den ursprungliga ägarens make.

Ett kvalificerat personligt uppehållstillstånd tar bort begränsningen för att sälja fastigheten under förtroendeperioden. I gengäld måste förtroendet uppfylla ytterligare villkor, till exempel att om fastigheten säljs, måste vissa inkomster gå till den ursprungliga ägaren varje år under resten av förtroendetiden, medan inga pengar kan gå till mottagarna förrän löptiden för förtroende är komplett. Den största nackdelen med ett kvalificerat personligt uppehållstillstånd är att om den ursprungliga ägaren dör under förtroendeperioden, kommer fastigheten att överlämnas till mottagarna men fastighetsskatt betalas på hela värdet.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?