Vilka faktorer påverkar tillgångens klassprestanda?

Tillgångsklasser är investeringskategorier som kan påverkas av förändringar i faktorer som ekonomi, finansmarknader och investerare. I vissa fall är faktorerna som driver aktiviteten på marknaderna ganska tydliga, medan andra gånger kan det vara svårare att fastställa. Några av de vanliga artiklarna som kan påverka tillgångsklassens prestanda inkluderar företagens lönsamhet, den takt som en ekonomi växer eller krymper och politiska förhållanden i en region.

Beroende på investeringskategorin varierar i vilken grad faktorer som kan påverka tillgångsklassens prestanda. Aktier, som handlar med aktiegruppen, drivs ofta av förhållandena där företag kan tjäna vinst eller inkomst. När investerare är övertygade om att företagen fortsätter att expandera och generera försäljning, är de mer benägna att rikta pengar till just denna tillgångsklass. I utbyte hoppas investerare vanligtvis att bli belönade med stigande aktiekurser och möjliga utdelningar, vilket är utdelningar som företag ibland gör med överskottsvinster. Ett företags förmåga att uppfylla inkomster och försäljningsförväntningar som fastställts av företagsledningsteam är en annan faktor som kan påverka tillgångsklassens resultat för aktier.

Obligationer handlar i kategorin ränteplaceringar och är vanligtvis känsliga för en unik uppsättning faktorer. De två huvudkomponenterna på en obligationsförsäkring är priset och avkastningen, som rör sig omvänt till varandra. Till exempel, när priset på ett ränteinstrument stiger, sjunker avkastningen eller räntan.

Inflation är en faktor som kan påverka tillgångsklassens resultat i obligationer på ett negativt sätt. När investerare köper obligationer får de en rad räntebetalningar utöver återbetalning av nominellt värde på skuldförsäkringen. När inflationen stiger faller värdet på en valuta och detta minskar värdet på investerarnas inkomster när obligationen förfaller eller når sitt utgångsdatum.

Analytikerbetyg kan påverka både värdepapper och räntebärande värdepapper. Professionella analytiker tilldelar ofta betyg, liknande betyg, som återspeglar potentialen för enskilda finansiella värdepapper eller investeringskategorier. Dessa resultat kan gynna en aktie eller obligation om värderingen placerar säkerheten på ett sätt som passar in i en investerares strategi. Analytiker kan också tilldela en positiv eller negativ syn på en hel investeringskategori, vilket kan påverka tillgångsklassens resultat. Till exempel, om en analytiker varnar för att en regional ekonomi avtar med företagsvinster som troligen kommer att bli skadade, kan investerare tolka nyheterna som en signal att omdirigera kapital från aktier till en säkrare investeringskategori.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?