Vad är ett finansiellt institutnummer?

Ett finansinstitutnummer är en typ av nummer som gör det möjligt att identifiera en specifik bank eller annan typ av finansiell institution under processen att genomföra någon typ av finansiell interbankfinansiering. I många länder är det finansiella institutets nummer en integrerad del av det som kallas routing transitnummer, en serie tecken som hjälper till att identifiera inte bara den faktiska institutionen utan den filial plats där kundkontot finns. Syftet med finansinstitutens nummer är att förenkla processen för att hantera transaktioner mellan banker, så att insättningar och uttag kan hanteras i tid.

Längden på antalet finansinstitut varierar beroende på bankstandarder som används i en given nation. I många länder är detta nummer högst tre siffror. Placeringen av banknumret inom det längre routingtransitnumret (RTN) kommer också att variera från land till land. Exempelvis visas antalet finansinstitut normalt i början av den längre RTN för institutioner baserade i USA. I Kanada däremot kommer numret normalt att visas efter kontrollnumret och den del av transitnumret som identifierar den specifika grenen.

En av fördelarna med att använda ett finansieringsinställningsnummer är att bankerna lätt kan identifiera den institution från vilken medel kommer att tas emot eller som planeras för att få betalningar av någon typ. Kombinationen av nummersekvensen som identifierar institutionen i kombination med sekvensen som identifierar filialens plats hjälper till att fokusera slutförandet av transaktionen genom att identifiera var i institutionens nätverk överföringen måste ske. När det faktiska kundkontonumret läggs till kan behandlingen av lämpliga serier av debiter och krediter hanteras med ett minimum av ansträngning. Effektiviteten i att använda det finansiella institutets nummer i takt med andra relevanta identifikationsnummer framgår vid bearbetning av banköverföring och andra former av elektroniska överföringar mellan institutioner.

För att hantera transaktioner som att betala räkningar online är det viktigt att inkludera det finansiella institutets nummer tillsammans med annan identifierande information. Underlåtenhet att göra det innebär att transaktionen slutligen misslyckas, eftersom mottagaren aldrig får pengarna och avsändaren aldrig ser beloppet för betalningen dras från bankkontot. När det gäller tryckta kontroller visas det finansiella institutets nummer som en del av dirigeringsnumret, vilket gör det enkelt att urskilja serien med siffror som identifierar institutionen och se till att kontrollen behandlas korrekt.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?