Vad är marknadsutveckling?

Marknadsutveckling är en marknadsföringsteknik som syftar till att öka ett företags marknad för att bredda kundbasen för att sälja fler produkter. Det finns flera tillvägagångssätt som kan användas för att göra en marknad större, allt från att fånga kunder hos konkurrerande företag till att expandera till ett tidigare oserverat segment av marknaden. Dessa metoder är organiserade och drivna av marknadsföringspersonal som kan arbeta inom ett företag eller konsulteras specifikt för att hjälpa till med marknadsutveckling.

När ett företag tror att det har ett behov av att öka storleken på sin marknad är det första steget vanligtvis en utveckling av en profil för att ta reda på vilka segment av marknaden som för närvarande serveras. Denna studie inkluderar en analys av de typer av kunder företaget har och vad de kunder köper. Denna information används för att utveckla en effektiv och omfattande marknadsutvecklingsstrategi. Företag måste använda kostnadseffektiva strategier så att de inte slutar spendera mer pengar på att utveckla en marknad än de potentiellt skulle kunna tjäna genom att expandera marknaden.

En aspekt av marknadsutvecklingen innebär att få aktuella kunder intresserade av produkter och tjänster som de för närvarande inte köper. Detta inkluderar nyligen lanserade produkter och tjänster. Sådana kunder kan vara en potentiellt lätt försäljning eftersom de redan har en relation med företaget och kan vara disponerade för att utöka denna relation. En annan taktik kräver att identifiera konsumenter som köper från konkurrerande företag och hitta sätt att vädja till dem, till exempel att erbjuda riktade kampanjer.

Kunder som inte köper en produkt eller tjänst alls är en potentiellt outnyttjad marknad. Marknadsutvecklingen kan fokusera på att introducera dem till ett företag eller varumärke för att få dem intresserade så att de blir kunder. Slutligen kan företag utöka sina marknader. Om ett företag bara säljer i en region eller fokuserar på en given demografisk kan det utöka räckvidden för att öka storleken på sin marknad.

Att utveckla en stark marknadsutvecklingsstrategi är en viktig aspekt för att hjälpa ett företag växa. Om företag begränsas genom att endast ha en liten del av marknaden kan de ha svårt att sälja fler produkter, samla in kapital och utvidga sin verksamhet. Små företag med begränsad marknadserfarenhet kan vända sig till konsulter för detta, medan erfarna stora företag har interna marknadsavdelningar som kan vara ansvariga för marknadsutvecklingen. Det är en kontinuerlig del av att göra affärer för framgångsrika företag.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?