Vad är utvecklingsstörningar?

Utvecklingsstörningar är tillstånd som försämrar ett barns fysiska, sociala och psykologiska utveckling och manifesteras före 18 års ålder. Ett brett spektrum av störningar klassificeras som utvecklingsmässigt och varierar i svårighetsgrad och uttryck. Behandling för en utvecklingsstörning är ofta beroende av försämrad karaktär, grad och manifestation. Vid tidig intervention är prognosen för en individ med en utvecklingsstörning gynnsam med korrekt stöd, behandling och terapi.

Livslånga kognitiva och fysiska begränsningar som försämrar individens funktionsförmåga kallas utvecklingsstörningar och klassificeras som en utvecklingsstörning. Individer som har diagnosen en form av utvecklingsstörning, till exempel Downs syndrom eller en intellektuell funktionsnedsättning, kan uppvisa svårigheter att fungera och behöver hjälp med oberoende levnadsfärdigheter, lärande och egenvård och vägledning. I fall av intellektuell funktionsnedsättning är en tidig diagnos svår att bekräfta såvida det inte finns ett sekundärt tillstånd, till exempel Downs syndrom.

Pervasiva utvecklingsstörningar (PDD) är en grupp av störningar som kännetecknas av en nedsättning av flera funktioner, inklusive kommunikations- och socialiseringsfärdigheter. Även känd som autismspektrumstörningar, dessa störningar inkluderar Aspergers syndrom, autism, Rett-syndrom och barndomsintegrativ störning (CDD). Förmågor, beteenden och lämplighet hos barn med en PDD-diagnos är lika varierande som symtomen som följer med dess tillhörande störningar.

Symtomintrång för PDD förekommer vanligtvis innan ett barn fyller tre år. Föräldrar kan märka att barnet har svårt med språk, problem relaterat till och interagerar med sin omgivning och inte anpassar sig väl till förändringar. Barn med en genomgripande utvecklingsstörning kan också uppvisa repetitiva beteenden eller kroppsrörelser. Vissa barn med PDD är icke-verbala, medan andra kan tala, men har ett begränsat ordförråd och talar i korta fraser.

En diagnos av en PDD görs vanligtvis genom att undersöka familjehistoria och genomföra en fysisk undersökning. Det finns inget enda diagnostiskt test som definitivt bekräftar en diagnos, och det finns inte heller ett botemedel mot PDD. Behandling för denna klass av störningar inkluderar i allmänhet användning av mediciner och individualiserad terapi.

I likhet med PDD är en annan klass av störningar, kallad specifika utvecklingsstörningar (SDD). Dessa störningar påverkar ett enda område i barns utveckling. Uppdelat i olika kategorier påverkar specifika utvecklingsstörningar tal och språk, skolastiska färdigheter och motorisk funktion.

Språkstörningar förknippade med SDD inkluderar lisping, stamning och afasi, som kännetecknas av förlust eller nedsatt kommunikationsförmåga. Inlärningsstörningar inkluderar dyslexi, en oförmåga att stava och läsa, matematisk funktionshinder känd som dyscalculia och en skrivbrist känd som dysgrafy. Personer med en SDD-associerad nedsättning av motorisk funktion kan uppvisa en brist på fysisk samordning som är associerad med vissa aspekter av utvecklingsdyspraxi. Specifika utvecklingsstörningar behandlas ofta med fysioterapi, arbetsterapi och taleterapi och individualiserad handledning och instruktion.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?