Vilka är symtomen på en medial kollateral ligamentförorening?

Symtomen på en medial kollateral ligamentförorening, ibland känd som en MCL-stam, varierar beroende på skadornas svårighetsgrad. Svullnad, smärta över knäets insida och ömhet är några av de vanligaste. En person med en medial kollateral ligamentstam kan också märka instabilitet i knäleden. En MCL-förorening klassificeras vanligtvis som antingen en nivå en, två eller tre skada i allvarlighetsgrad.

Knäskador är vanliga bland idrottare, särskilt om stora rotationskrafter sätts genom fogen. Det mediala kollaterala ligamentet finns på insidan av knäet och hjälper till att stödja leden. Dess primära funktion är att hålla de två sidorna av fogen samman när kraft appliceras. En förorening till detta ligament kan orsaka betydande problem.

En medial kollateral ligamentförorening av klass 1 involverar mindre än 10% av ligamentets fibrer och har därför de minst synliga symtomen. Ibland kan en idrottare inte vara medveten om att han eller hon har en MCL-förstärkning av klass 1. Symtomen inkluderar mild smärta i ligamentområdet, vanligtvis utan svullnad, och smärta när leden är under stress.

Grad 2 mediala kollaterala ligamentsprejningar är allvarligare och involverar ofta mer smärtsamma symtom. Området runt ligamentet kommer att vara mycket mer smärtsamt att röra vid än en förstoringsgrad, och det kommer vanligtvis att märkas svullnad. Liksom med en grad av MCL-förorening kommer det att uppstå smärta när lederna är stressade. På grund av att ligamentet på insidan av knäet sträcker sig kan knäet också vara mindre stabilt än det borde vara.

Den mest allvarliga mediala kollaterala ligamentförorening är när det är en fullständig rivning i ligamentet. Detta är känt som en klass tre-stam. Trots att ligamentet brast, kan smärtan kanske inte vara så dålig som en förstoringsgrad två. Symtom på en grad tre medial kollateralt ligamentförorening inkluderar ömhet och brist på stabilitet i leden. En person med en grad tre-stam kommer ofta att upptäcka att hans eller hennes knä känns väldigt vinglande och inte stöttas.

Det kan ibland vara svårt att identifiera symtomen på en MCL-förstuvning, särskilt om det verkar bara vara en mindre skada. Av denna anledning bör en idrottare få en professionell diagnos om han eller hon misstänker en förstuvning. Som med de flesta skador, innebär initial behandling vila, komprimering och isbildning i området, men pågående behandling och rehabilitering krävs för en fullständig återhämtning.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?