Vad är ett gliom?

En gliom är en tumör som härrör från gialcellerna i hjärnan eller ryggraden. Glialceller, eller neuroglia, är stödcellerna i nervvävnaden, vilket ger näring och annat fysiskt stöd till nervcellerna. Gliomas förekommer oftast i hjärnan. Orsaken till gliomas är okänd, även om genetisk predisposition är en faktor, och träning under tonåren kan minska en persons risk att utveckla gliomas senare i livet.

Gliomas kan klassificeras efter deras plats, celltyp eller klass. När de klassificeras efter plats, skiljer sig gliomas utifrån om de förekommer ovanför eller under tentorium cerebelli, ett membran i hjärnan som separerar hjärnan ovanifrån hjärnan nedan. Ett gliom som uppstår ovanför tentorium cerebelli kallas en supratentorial gliom, medan en under tentorium cerebelli är ett infratentorial gliom. Den förstnämnda är vanligare hos vuxna och den senare hos barn.

När de klassificeras efter deras celltyp, kallas gliomas efter den typ av normal cell som de mest liknar. Ependymom är gliomas som liknar ependymala celler, neuroglialceller som linjer hjärnans och ryggmärgens ventrikulära system, en uppsättning strukturer som innehåller cerebrospinalvätska. Astrocytomas är gliomas som liknar astrocyter, stjärnformade neuroglia som utför flera funktioner. Oligodendrogliomas liknar oligodendrocyter, som tjänar till att isolera neuronerna. Gliomas kan också vara av blandade celltyper, i vilket fall de kallas oligoastrocytomas.

Det tredje möjliga klassificeringssystemet för gliomas är deras klass, som kan vara antingen låg eller hög. Lågklassiga gliomas är väl differentierade och godartade; högklassiga gliomas är odifferentierade eller anaplastiska och maligna. En patient med låggradig gliom har en bättre prognos. Lågklassiga gliomas växer långsamt och kräver ofta inte behandling om det inte finns några symtom. Högklassiga gliomas växer å andra sidan väldigt snabbt och växer nästan alltid tillbaka efter kirurgisk excision.

Gliomas i hjärnan kan orsaka huvudvärk, anfall, illamående, kräkningar och kranial nervstörningar, medan ryggmärgsgliomas kan orsaka svaghet, smärta eller domningar i extremiteterna. Ett gliom på synnerven kan orsaka synförlust. Gliomas kan inte spridas genom blodomloppet, men de kan sprida sig till andra områden i nervsystemet genom cerebrospinalvätskan.

Det finns inget botemedel mot gliomas, och patienter med högklassig gliom har en mycket hög dödlighet. Gliom behandlas vanligtvis med en kombination av strålterapi, kemoterapi och kirurgi, beroende på tumörens placering och svårighetsgrad. Medicinering, speciellt angiogena blockerare som bevacizumab, som blockerar tillväxten av nya blodkärl, är ibland också en del av behandlingen. Mer experimentella behandlingar använder genterapi för att infektera cancerceller med ett virus.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?