Vad är Adie-syndrom?

Adiesyndrom är ett tillstånd där eleverna i en individs ögon permanent utvidgas. I detta tillstånd kan ögat inte reagera lika bra på ljusförändringar. Andra reflexer, såsom knä och andra senor, kan också försenas. Ett mycket sällsynt tillstånd, Adies syndrom är inte livshotande, och drabbade individer kan leva bekvämt med tillståndet under lång tid. Adies syndrom är också känt som tonic pupil syndrom, Holmes-Adie syndrom, papillotonic psuedotabes, Psuedo-Argyll Robertson syndrom, Weill-Reys syndrom eller Adies tonic elev.

Förutom de utvidgade pupillerna och långsamma reflexer av stora senor som Achilles-senen, är de som har Adie-syndrom typiskt känsliga för starkt ljus. Deras elever reagerar långsamt på förändringar i ljuset och fokuserar långsamt på föremål med olika avstånd på grund av skador eller funktionsfel i ögats ciliärkroppar som styr eleven. Andra symtom inkluderar en ökning eller minskning av blodtrycket när du plötsligt står, fläckar i huden där kroppen inte svettas och en oregelbunden hjärtslag. Ibland ses individer med onormalt sammandragna elever istället för elever som är utvidgade, även om resten av symtomen i samband med detta är desamma.

Nästan tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män är orsakerna till Adiesyndrom okända. Det tros vara relaterat till andra nervsystemssjukdomar eller autoimmuna svar, och det har visat sig utvecklas hos dem som också lider av migrän eller överdriven svettning. Det har också föreslagits att det finns en koppling mellan Adies syndrom och koffeinanvändning, sockerkonsumtion, en viral infektion eller trauma i ögat. De vanligaste patienterna är unga kvinnor mellan 20 och 40 år.

Testning av Adie-syndrom innebär en ögonundersökning för att bestämma elevernas lyhördhet. Läkare kan inkludera andra tester för att utesluta en annan diagnos. Intensiva reaktioner på ögondroppar kan också hjälpa till att fastställa diagnosen, eftersom detta indikerar ett fel i kontrollen av ögonrörelsen.

Vanligtvis är det bara ett öga som drabbats under början, men tillståndet sprids vanligtvis till det andra ögat. Villkoret att ha en elev större än den andra kallas anisokoria. Förlusten av reflexiv rörelse i senorna är permanent, men det finns droppar som kan användas för att hjälpa till att drabbas av de drabbade eleverna. Receptglas kan skräddarsys för att hjälpa till att rensa eventuella synproblem i samband med tillståndet.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?