Vad är Aminoaciduria?

Aminoaciduria är ett tillstånd där det finns en överdriven mängd aminosyror i urinen på grund av genetiska defekter i vägarna för aminosyrametabolismen. En brist i ett enzym som resulterar i en defekt av aminosyrametabolismen kallas primär aminosyra. Defekter hos molekyltransportörer som ansvarar för transport och absorption av en aminosyra klassificeras som sekundär aminosyra. Båda typerna av aminoaciduri kan ärvas, mestadels i ett autosomalt recessivt mönster, men vissa kan förvärvas sekundärt till flera sjukdomar såsom hyperparatyreoidism, multipelt myelom, osteomalacia, raket och viral hepatit.

Några vanliga exempel på ärftlig primär aminosyra är klassisk fenylketonuri, klassisk homocystinuri och alkaptonuri. Klassisk fenylketonuri kännetecknas av en ökad koncentration av fenylalanin och dess biprodukter i vävnader, plasma och urin på grund av brist på fenylalaninhydroxylas. De karakteristiska resultaten av klassisk fenylketonuri hos ett obehandlat barn inkluderar mental retardering, misslyckande med att uppnå tidiga milstolpar i utvecklingen, mikrocefali, hypopigmentering av hud och hår, krampanfall, skakning, hyperaktivitet och misslyckande med att växa. Förebyggande av dessa fynd hos ett barn kan göras genom tidig diagnos och initiering av dietbehandling före 3 veckors ålder.

Klassisk homocystinuri kännetecknas av en ökad koncentration av homocystein och metionin och en minskad koncentration av cystein i plasma och urin. Detta är resultatet av reducerad aktivitet av cystationin beta-syntas. Påverkade individer närvarande med förträngning av optiska linser kända som ektopisk lentis, mental retardering, skelettabnormaliteter, osteoporos och för tidig artärsjukdom. Behandlingen består av kostbegränsning av protein och metionin, och komplettering med vitaminer B6, B 12 och folat.

Alkaptonuria kännetecknas av en ökad koncentration av homogentisyra i urin och bindväv på grund av brist på homogentisyraoxidas. Påverkade individer är i allmänhet asymptomatiska tills de är i 30- eller 40-årsåldern. De tre karakteristiska symtomen på alkaptonuri är närvaron av mörk urin, stora ledartrit och mörkare öron och andra brosk- och kollagenvävnader. Förebyggande av långvariga komplikationer kan göras genom begränsning av proteindiet, särskilt i fenylalanin och tyrosin, tillsammans med användningen av läkemedlet nitison.

Några vanliga exempel på ärftlig sekundär aminosyra är cystinuri, dibasisk aminosyra och Hartnup-sjukdom. Cystinuri, på grund av transporterdefekt i njurarna och tunntarmen, kännetecknas av försämrad reabsorption och överdriven utsöndring av dibasiska aminosyror cystin, arginin, lysin och ornitin i urinen. Dålig löslighet av cystin predisponerar för bildandet av njur-, ureter- och urinblåssten, vilket kan leda till njursvikt. Behandlingsmålet är att förhindra stenbildning genom livslång alkalisk diurese. Beroende på presentationen av drabbade individer kan användningen av penicillamin och tiopronin, chockvågs litotripsi, ureteroskopi, perkutan nefrolitomi eller öppen urologisk kirurgi övervägas.

Dibasisk aminosyra kännetecknas av en selektiv defekt i reabsorptionen av arginin, lysin och ornitin. Påverkade individer kan ha en förstorad lever, proteinintolerans, hyperammonemi, nedsatt njurfunktion, svår osteoporos eller strukturella förändringar i lungorna. Behandlingen består av begränsning i proteindiet och tillskott av citrulline.

Hartnupsjukdom kännetecknas av variabla neurologiska manifestationer, såsom hjärnataxi eller delirium, åtföljt av pellagra-liknande hudskador. Detta beror på en defekt hos en transporter lokaliserad i njurar och tarmar, vilket resulterar i en ökad urinutsöndring av alanin, treonin, leucin, isoleucin, asparagin, glutamin, histidin, serin, tyrosin, valin, tryptofan och fenylalanin. Behandlingen inkluderar en kost med protein- och nikotinamidtillskott.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?