Vad är Anodontia?

Anodontia är ett medfødt tillstånd som kännetecknas av frånvaron av flera tänder. Detta ses vanligtvis i samband med en större genetisk störning snarare än på egen hand som en individuell medicinsk fråga. Behandlingar finns tillgängliga och involverar vanligtvis proteser för att återställa funktion och utseende i munnen. Patienter kan också behöva andra medicinska insatser i samband med det underliggande tillstånd som orsakade problemet i första hand.

Hos patienter med detta tillstånd kanske det inte är omedelbart uppenbart förrän de primära tänderna börjar bryta ut. Ett barn med fullständig anodonti får aldrig utveckla denna första tänderuppsättning. Andra kan uppleva ett partiellt utbrott, där några av tänderna kommer in, men inte andra. Dental röntgenstrålar kan visa om tänderna försenas av någon anledning eller inte utvecklas alls. När patienter tappar sina primära tänder kan de med anodonti inte utveckla några eller alla permanenta ersättningar.

Medfödda störningar förknippade med anodonti involverar ofta hud och bindväv. Om en läkare diagnostiserar ett sådant tillstånd kan screening för tandproblem rekommenderas. Detta kan göra det möjligt för vårdgivare att identifiera eventuella problem så tidigt som möjligt. För patienter som har några av sina tänder, kan det vara viktigt att tillhandahålla tandvård för att säkerställa att de naturliga tänderna inte utvecklas snedigt eller förskjuts ur sitt läge på grund av klyftorna. Distanser, hängslen och andra verktyg kan användas för att främja jämn utveckling.

Protetiska tänder kan implanteras i käken eller bäras i form av proteser. Dessa tänder kan hjälpa patienter att tydligt leda när de lär sig att tala och ger också hjälp med tugga och andra uppgifter. Regelbundna kontroller är nödvändiga för att se till att proteserna fortfarande passar ordentligt och är bekvämt placerade i munnen. När barn växer kan käftarna ändra form och storlek, vilket kan skjuta protetiska tänder ur sitt läge eller orsaka att en protes upphör att passa. Annan skötsel kan vara nödvändig för att begränsa gummi-lågkonjunktur och käftresorption, vilket kan uppstå i samband med anodonti.

Partiell anodonti, där bara några av tänderna saknas, kan också uppstå. Sådana patienter kanske bara saknar en till tre tänder och kan uppleva färre svårigheter än de med full anodonti, där ingen av tänderna utvecklas. De kan fortfarande kräva hängslen och andra tandregler för att kontrollera deras tandutveckling. En tandläkare kan utföra en utvärdering för att fastställa vilka interventioner som kan vara nödvändiga eller lämpliga.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?