Vad är embryonal Rhabdomyosarcoma?

Embryonal rabdomyosarkom är en snabbt växande, mycket malig typ av cancer som normalt drabbar barn som är yngre än 15 år. Denna typ av tumör är särskilt aggressiv och har en tendens att växa tillbaka om den inte är helt utrotad. Prognosen för överlevnad varierar beroende på barnets ålder och massans plats och storlek.

Hos barn är embryonal rabdomyosarkom den vanligaste typen av mjukvävnadsarkom. Det inträffar när embryonala celler som kallas rhabdomyoblaster, som är de celler som i slutändan utvecklas till skelettmuskelvävnad, växer ut ur kontroll och förvandlas till cancertumörer i stället. Rhabdomyosarcoma tumörer kan växa i nästan vilken som helst del av kroppen utom hjärnan.

Denna typ av cancer förekommer vanligtvis i fyra dominerande områden i kroppen. Det förekommer oftast runt huvudet, nacken och ögonen. Rhabdomyosarcoma tumörer kan också bildas i urinvägarna och könsregionen, armar och ben eller i lungorna och bröstet.

Män har något högre frekvenser för att utveckla denna typ av cancer än kvinnor. Även om alla raser är i fara är asiaterna något mindre mottagliga än svarta eller vita. Sjukdomen förekommer inte i någon specifik geografisk region.

Symtomen på embryonal rabdomyosarkom kan inkludera en hängande ögonlock eller utskjutande öga om tumören är belägen runt ögonen. Patienter kan uppleva blödning eller smärta i näsan, halsen eller könsorganen eller kan ha stickningar, smärta eller bristande känsla i det drabbade området. Patienten kan också ha en uppenbar tumör eller tillväxt.

Läkaren kommer att utföra en biopsi för att avgöra om patienten har cancer. Han eller hon kommer också att utföra ett antal andra tester, som röntgenstrålar, benavläsningar, en biopsi av benmärgen och datortomografi (CT). Läkaren kan också titta inuti kroppen genom att utföra ultraljud eller MRI-test (magnetisk resonansavbildning). Embryonal rabdomyosarkom behandlas genom kirurgiskt avlägsnande av tumören, genom administrering av strålning eller kemoterapi eller genom en kombination av metoder.

Embryonal rabdomyosarkom är den mest behandlingsbara formen av rabdomyosarkom, beroende på patientens ålder och var tumören är belägen. Barn yngre än 12 månader har en generellt dålig prognos. Patienter vars tumörer är belägna i könsområdet, huvudet och halsen har högre överlevnad än barn vars tumörer bildas i andra delar av kroppen. Prognosen för embryonal rabdomyosarkom är i allmänhet gynnsam så länge som cancern inte har metastaserat eller spridit sig till andra delar av kroppen.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?