Vad är extrapulmonary tuberculosis?

Extrapulmonary tuberculosis (TB) är en bakterieinfektion som kan förekomma var som helst i kroppen. I samband med exponering för Mycobacterium tuberculosis diagnostiseras extrapulmonal tuberculosis oftast hos individer med humant immunbristvirus (HIV). Även känd som spridd tuberkulos, behandlas den i allmänhet med en kombination av antibiotika. Personer med extrapulmonell tuberkulos kan botas med snabb och lämplig behandling.

En diagnos av extrapulmonal tuberkulos ställs vanligtvis med hjälp av flera diagnostiska test. Beroende på infektionsstället kan individer genomgå generella tester som inkluderar en blodpanel och urinalys. Avbildningstester kan utföras för att kontrollera om det finns tecken på inflammation, som ofta förekommer i närvaro av infektion, och utvärdera mjukvävnad och organtillstånd och funktionalitet. Aspiration kan utföras, vilket innebär användning av en nål för att få ett vätskeprov, om man misstänker infektion i lederna eller membranvävnaderna, såsom perikardiet som skyddar hjärtat. Det är inte ovanligt att en ryggkran utförs om meningeal inflammation finns.

Bortsett från HIV-infektion finns det andra bidragande faktorer som kan öka risken för infektion. De som medvetet har blivit utsatta för tuberkulospatogenen, men aldrig har fått en diagnos, anses ha största risken för att utveckla spridd TB. Vissa kroniska tillstånd, till exempel diabetes och alkoholism, som kan försämra ens immunitet, kan också sätta en person med betydande risk för infektion och komplikationer.

Eftersom TB överförs genom luften kommer infektionen initialt att passera genom lungorna. När ens immunitet äventyras kan kroppen inte bekämpa smitta, vilket gör att den potentiellt kan metastasera i kroppen. Extrapulmonal TB kan förekomma som en lokal infektion eller gradvis invasiv på flera områden i kroppen. Det kan bosätta sig var som helst i kroppen, men påverkar oftast tarm, ben och lymfsystem. Det är inte ovanligt att vissa individer med extrapulmonal tuberkulos förblir asymptomatiska en god stund innan de blir sjuk.

Presentation av extrapulmonala TB-symptom är helt beroende av infektionens placering och svårighetsgrad. Individer kommer ofta att utveckla lokala obehag och inflammation som gradvis förvärras och kan åtföljas av feber och sjukdom. De vars extrapulmonala tuberkulos påverkar deras urin-, nerv- eller matsmältningssystem kan ha risk för sekundär infektion, nedsatt organfunktion och irreversibel skada. Komplikationer förknippade med infektion kan inkludera abscessbildning, koma och septisk chock.

Behandlingen är i allmänhet centrerad på den aggressiva administreringen av en kombination av antibiotika. För att förhindra överföring av infektioner, återinfektion och komplikationer är det viktigt att individer slutför antibiotikabehandlingen i sin helhet och enligt anvisningar. I vissa fall, om allvarlig inflammation finns, kan en kortikosteroid medicinering också ges. Att avsluta behandlingen är avgörande för en god prognos.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?