Vad är kopplingen mellan alkoholism och depression?

Alkoholism och depression uppträder ofta tillsammans när människor kämpar på ett eller annat sätt i sina liv. Det är svårt att fastställa en exakt orsak till endera; i vissa fall verkar det som om alkoholism kan leda till depression, medan i andra verkar det som att depression kan få en att börja dricka alltför mycket. Det finns verkligen inte alltid en direkt korrelation mellan de två, så antaganden bör inte göras om någons psykiska hälsa eller beslutsprocess när man överväger alkoholism och depression. Ibland kan tendenser till endera sjukdomen springa i ens familj.

I många fall existerar dock alkoholism och depression tillsammans. Alkohol är en depressiv, och om den konsumeras till överflöd regelbundet, kan en person upptäcka att han eller hon utvecklar tendenser till depressiva stämningar eller beteende. Det kan sedan gå vidare till fullständig klinisk depression, vilket ofta förvärras om man fortsätter att dricka alkohol. Det rekommenderas ofta att människor som är utsatta för depression undviker alkohol helt, eftersom det snabbt kan förvärra tillståndet.

Kopplingen mellan alkoholism och depression kan också uppstå i den andra riktningen. Vissa människor använder alkohol som en metod för att hantera depression när de känner att de inte har några andra alternativ, snarare än att bedriva behandling från en terapeut eller medicinering från en läkare. Vissa väljer att använda alkohol som ett sätt att bedöva känslor av sorg, ilska, ångest eller andra känslor som ofta förknippas med depression.

Det är relativt enkelt att bli beroende av alkohol för att undvika att uppleva depression. Om det inte avmarkeras kan detta leda till alkoholism. Förbindelserna mellan alkohol och depression är inte alltid enkla, men de finns verkligen för många människor. Dessutom är det möjligt för någon att bli deprimerad om de försöker övervinna sitt alkoholberoende på egen hand, men blir avskräckta och känner att det är oöverkommligt.

Alkoholism och depression behandlas ofta med terapi; läkemedel kan också ordineras för att behandla depression, men det är i allmänhet mycket viktigt att alla på depression mediciner sluta dricka alkohol för att undvika farliga biverkningar. Vissa tycker att både individuell och gruppterapi kan vara extremt fördelaktigt för att övervinna alkoholism och depression. Både alkoholism och depression kan vara livslånga förhållanden, men med rätt behandling kan de hanteras fullständigt och behöver inte längre påverka ens liv negativt.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?