Vad är en distribuerad komponentobjektmodell?

Under de senaste decennierna har datavetare arbetat med att förbättra datorns totala prestanda genom att använda distribuerad komponentteknik. Den distribuerade komponentobjektmodellen (DCOM) skapades av Microsoft® för att möjliggöra distribution av Microsoft®-programvarukomponenter över flera datorservrar. Denna teknik gör det möjligt att klustera servrar i ett företag, vilket skapar stor skalbarhet över hela företaget.

Den distribuerade komponentobjektmodellen introducerades först med Windows® NT operativsystem i slutet av 1990-talet. Denna teknik var ett progressivt tillägg till det vanliga ramverket för gemensamma objektmodeller (COM) som används i de flesta Microsoft®-programvaruapplikationer. Medan COM-ramen gav en metod för att få åtkomst till flera applikationer från en maskin, fungerade den inte med externa maskiner i ett företagsnätverk.

Delning av komponenter och mjukvarutjänster är vanliga metoder idag på Internet. Några exempel ses på resebokningssidor som ansluter till hotell, flygbolag och biluthyrningsbyråer. Denna teknik gör det möjligt för datorer att dela programvara över flera nätverk. Den distribuerade komponentobjektmodellen är tekniken som gör att många Microsoft®-applikationer fungerar över ett nätverk.

Det finns många konkurrerande tekniker som liknar Microsofts® distribuerade komponentobjektmodell. Dessa tekniker inkluderar COM, COM + och webbtjänster. DCOM används främst av organisationer som använder Microsoft®-produkter.

En av nackdelarna med att använda den distribuerade komponentobjektmodellen är behovet av att använda hela Microsoft®-samlingen av produkter för att stödja dessa komponenter. Detta inkluderar Windows® operativsystem, webbservrar och databaslager. DCOM är ett äganderätt till Microsoft® och kräver underliggande Microsoft®-teknik för att fungera korrekt.

DCOM betraktas som en inter-process kommunikation lager teknik. Det gör att en dator kan komma åt ett annat program på en separat dator i nätverket. Detta gör det möjligt att dela applikationer över flera servrar.

De flesta företag har utvecklats från att använda DCOM- och COM-teknik till mer progressiv webbtjänstprogramvara. Denna typ av programvara är mer flexibel än standard DCOM eftersom den kan köra en flera programvarukonfigurationer och hårdvaruplattformar. Detta är viktigt för programvara på Internet eftersom externa klienter vanligtvis är mer generiska.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?