Vad är Visual Prolog?

Visual Prolog® är ett avancerat programmeringsspråk för olika ändamål. En huvudanvändning är att programmera neurala nätverk och system med artificiell intelligens (AI). Den har också applikationer för att skapa verklighetstro datorgenererade bilder (CGI).

Visual Prolog® är programmeringsspråk på hög nivå, vilket betyder att det har mer gemensamt med skriftligt engelska än med det tätare språket som maskiner förstår. Programmeraren skriver ett program i Visual Prolog®-kod. Sedan använder utvecklingsmiljön en kompilator för att översätta programinstruktionerna till maskinkod som datorn kan behandla.

Detta språk har många funktioner som gör det användbart för programmerare som vill skapa komplexa neurala nätverk eller andra former av konstgjord intelligens. Det stöder dataklassificering, inklusive mönstermatchning och algebraiska datatyper. Den har också automatiska minneshanteringsfunktioner och kan köras på ett Microsoft® Windows®-operativsystem.

Prolog är förkortning för "programmering med logik" och är, som förväntat, ett logiskt programmeringsspråk. Visual Prolog® utvecklats från denna föregångare och innehåller också objektorienterade och funktionella programmeringsfunktioner. Fördelen för AI-programmerare är att språket låter dem använda ett logiskt ramverk där deras data finns. Detta motsätter manuellt programmering av hur data interagerar med varandra från fall till fall.

För att komma igång med att skriva i Visual Prolog® behöver en programmerare bara ladda ner den kostnadsfria utvecklarprogramvaran som är tillgänglig online från Prolog Development Center (PDC). Detta företag har utvecklat programvara och andra lösningar för programmerare som använder Prolog i nästan tre decennier. PDC: s webbplats erbjuder också avancerade versioner av programvaran, som innehåller funktioner som gör det lättare att använda.

Visual Prolog® är ett av många programmeringsspråk som kan hjälpa till att skapa expertsystem. Dessa är programvaruformer som har viss grad av artificiell eller simulerad intelligens. Standard programmeringsspråk som C och dess relaterade språk kan också användas för att skapa expertsystem. Programvaruapplikationer för expertsystem har haft en betydande tillväxt och används ofta för många former av forskning såväl som i hemmadatorapplikationer som videospel.

När antalet situationer där artificiell intelligens kan användas växer och utvecklas, blir kunskap om AI-vänliga programmeringsspråk viktigare för en programutvecklare. Visual Prolog® och utvecklingsmiljön som används för att programmera det har blivit mer avancerad och utvecklats med utvecklingen av AI. Programmerare som vill arbeta inom AI-fältet skulle göra det bra för att lära sig detta språk.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?