Vad är växthusgrödor?

Växthusgrödor är frukt och grönsaker som odlas i en byggnad eller inhägnad för att skydda dem från elementen och möjliggöra en längre odlingsperiod. Att växa växter i växthus kan vara dyrare än plantering i åkrar, men i vissa områden kan det vara en nödvändighet på grund av knappa vattenförsörjning eller miljöförhållanden. Ett växthus kan vara en permanent struktur med glas- eller plastfönster för ljus, eller tillfälliga strukturer tillverkade av ramar och plastfilm.

Tidiga växthus var trä- eller metallramar med glasfönster, ofta fästade i ett hem. Solen gav både ljuset och värmen som behövdes för att odla grönsaker eller blommor i en mer kontrollerad miljö, eller när temperaturen ute föll under frysningen. Frön kunde groddar tidigt på våren och vissa grönsaker kunde odlas sent in på hösten, särskilt om en ytterligare värmekälla tillhandahölls som en vedspis eller ångradiatorer.

Kostnaden för glas och dess förmåga att bryta ledde till en gradvis utveckling av sprickbeständiga plastväxthus under 1900-talet. Plast var mycket lättare, kunde tillverkas med tillsats av pigment för att blockera en del av solljuset, vilket gjorde dem genomskinliga och kunde formas i former för att tillåta böjda fönster eller kupoler. Dessa strukturer var ofta permanenta byggnader som användes för specialgrönsaker, örter eller blommor och byggdes i mindre skala för bostäder eller små kommersiella odlare.

Kommersiella växthusgrödor ansågs inte vara kostnadseffektiva förrän i slutet av 1900-talet. Kraven på jordbruksmark för bostadsutveckling och stigande bränslekostnader för transport av frukt och grönsaker gjorde mindre växthusbaserad tillverkning effektivare. Ett växande intresse för organiska produkter, eller de produkter som odlas utan konstgjorda gödningsmedel och bekämpningsmedel, gav en kundbas som var villig att betala mer för dyrare växthusgrödor.

Stora kommersiella växthus började använda stora metallramar och plastfilm, som ibland byggdes direkt över fältgrödorna. Dessa strukturer var relativt enkla att bygga och kunde demonteras och flyttas till andra platser efter behov. De flesta av dessa strukturer värmdes inte med hjälpvärme, vilket skulle ha varit för dyrt, men användes i områden där tillräckligt med solsken kunde ge strålande värme för att förlänga växtsäsongen.

Bevarande av vatten blev också ett växande problem, eftersom dricksvattenförsörjningen var mer begränsad. Växthusgrödor kan odlas med hjälp av vattenskyddstekniker som dropp- eller mistbevattning, vilket ger en optimal mängd vatten som behövs för växttillväxt. De kontrollerade temperaturerna och fuktigheten som är möjlig i ett växthus tillåter användning av mycket mindre vatten per skörd än vad som krävs i åkrarna.

Miljökontroll i ett växthus kan utföras med kontroller kopplade till temperatur och luftfuktighet. Om temperaturen stiger över önskade gränser kan fönster eller takfönster öppnas manuellt eller styras av elmotorer. Luftfuktighetskontroller kan ge samma funktion för att förhindra fukt som kan uppmuntra mögel. Dessa förbättringar ökade kostnaderna för växthusgrödor, men gav en mer jämn produktkvalitet.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?