Vilka är de olika användningarna av aluminiumpulver?

Aluminiumpulver används för produktion av många typer av sprängämnen och fyrverkerier. Det används också vid tillverkning av vissa typer av elektronik. Pulveriserat aluminium ingår i många färger och tätningsmedel. Vissa produkter konstruerade för att bära elektrisk ström, till exempel solceller, tillverkas också ofta med aluminiumpulver.

De mest spektakulära användningarna av aluminiumpulver utnyttjar dess förmåga att producera spektakulära exoterma oxidationsreduktionsreaktioner. Aluminium kan blandas med en metalloxid, och det resulterande pulvret brinner briljant och frigör en enorm mängd energi på mycket kort tid. Denna kemiska reaktion har använts för att producera blixtpulver, i vilket aluminium och kaliumperklorat reagerar kraftfullt tillsammans för att producera en lugg och en blixt. Järnoxidpulver och aluminiumpulver, när de blandas, bildar termit, som producerar mycket ljus och en enorm mängd värme, vilket är användbart i många industriella processer.

Fyrverkerier och sprängämnen drar ofta fördel av aluminiumpulverets egenskaper. Sprängämnen tillverkade med aluminium är lättare att hantera säkert än många andra sorter. Fyrverkerier baserade på aluminiumpulver använder sitt mycket energiska men förutsägbara beteende genom att blanda aluminiumföreningar med andra kemikalier för att ge spektakulära och varierande effekter.

Raketbränsle tillverkas ofta med aluminium, och många fasta raketbränslen är baserade på kemiska reaktioner som involverar denna metall. I själva verket användes denna typ av bränsle för att driva de kraftiga raketförstärkarna för rymdfärjan. Aluminiumpulver kan också vara en tillsats till flytande raketbränslen.

Aluminiumpulver kan också användas i metallurgi. Vissa legeringar skapas med aluminium, vanligtvis genom tillsats av pulver till en smält metall. I vissa fall kan pulveriserat aluminium användas av modern högteknologisk utrustning för att tillverka komponentdelar direkt.

Ett stort antal elektroniska applikationer använder aluminiumpulver. Det kan sprayas på för att bilda ett tunt ledande skikt. Detta gör det till ett utmärkt val för att skapa ledande vägar i vissa typer av massproducerade elektriska apparater, särskilt solceller och vissa typer av lysdioder.

Pulveriserat aluminium läggs också till många färger. Det kan läggas till andra färger för att producera en mer metallisk glans eller kan användas på egen hand. Aluminium kan ge ett dramatiskt silverutseende när det läggs till färg. Förutom att det används i färg, kan aluminium ge liknande slående resultat när de används i kosmetika, och vissa typer av smink som är utformade för att få ett metalliskt utseende använder aluminiumföreningar.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?