Vilka är de olika användningarna av korrugerad galvaniserad metall?

Inom byggbranschen är ett av de mest använda materialen korrugerad galvaniserad metall. Denna typ av metall är belagd med ett skyddande zinkskikt som skyddar den mot rost och korrosion på grund av exponering för elementen, vilket innebär att korrugerad galvaniserad metall är idealisk för utomhusapplikationer. Den kanske vanligaste applikationen för denna typ av metall är tak, eftersom galvaniserade stålplåtar kan installeras snabbt och enkelt över större takområden, och stålet kommer att vara tillräckligt robust för många års användning.

Takpanelerna tillverkade av korrugerad galvaniserad metall är vanligtvis mycket större än andra typer av takmaterial, vilket innebär att större utrymmen kan täckas snabbare med lika effektivitet. Fabriker och lager har ofta denna typ av tak, inte bara för hållbarhet och enkel installation, utan också för kostnadsbesparingar, eftersom korrugerade galvaniserade metallplåtar ofta är billigare än andra typer av takmaterial. Korrugeringarna, som i huvudsak är åsar eller vågor i metallplåtarna, underlättar lätt avströmning av regnvatten eller snösmältning. Korrugeringen kan också möjliggöra en viss böjning i panelerna och därmed bidra till att minska risken för brott från stötar eller böjspänningar.

Ibland används även den korrugerade galvaniserade metallen för sidospår. Billiga garagestrukturer, till exempel, kommer ofta att ha denna typ av metall av flera skäl: för det första är den billig och relativt lätt; för det andra är det generellt enkelt att installera; och för det tredje är det brandbeständigt, så om garaget eller strukturen används för arbetsändamål, till exempel svetsning eller andra aktiviteter som kan ge gnistor, kommer byggnaden i sig att vara mindre mottaglig för bränder. Nackdelen med att använda korrugerad galvaniserad metall för sidospår är bristen på isoleringsegenskaper liksom bullret från regn eller annat skräp.

I konstruktionsinställningar som involverar hällbetong används korrugerad galvaniserad metall ibland som formforskning. Forskalning är i huvudsak en serie paneler som bildar en struktur i vilken betongen kan hällas för inställning. Formerna kan tas bort efter att betongen har ställts in, men i vissa fall lämnas den korrugerade galvaniserade metallen på plats för att ge betongkonstruktionen mer strukturell styvhet. Betong tenderar att ha en relativt låg draghållfasthet, så de galvaniserade metallpanelerna kan öka draghållfastheten hos betongkonstruktionen om de lämnas på plats.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?