Vad är en kommersiell papperskorgen?

En kommersiell skräpkomprimator är en sopbehållare som används av den kommersiella industrin. Det hyrs, ägs eller hyrs ut. Normalt beställs en av kubikvarvskapacitet. Olika branscher använder en kommersiell avfallskompaktor för olika avfallsprodukter. Till exempel kan butiker använda den för krossade kartonger, och tryckföretag kan kasta avfallspapper i deras.

Den typiska kubikgården i en skräpkompressor rymmer cirka 200 gallon (cirka 757 liter) komprimerat avfall. Detta innebär att en 8-gård (cirka 7 meter) komprimator rymmer mer än 1 600 gallon (cirka 6 057 liter) avfall. På grund av den stora storleken på sådana komprimatorer placerar de flesta kommersiella företag dem på ett urklippt men tydligt tillgängligt läge. Vissa komprimatorer har väggar byggda runt dem; andra lämnas i det fria.

Förutom kommersiella skräpkomprimatorer utomhus använder vissa stora anläggningar en kommersiell inomhusavfallskompaktor. Mindre komprimatorer kallas dumpsters. Företag väljer typ och storlek på kommersiell skräpkompressor utifrån behov och volym.

Skräpkompressorer fungerar genom att komprimera papperskorgen. Detta gör att papperskorgen tar mindre plats än om det hade lämnats i sitt ursprungliga skick. Det komprimerade skräpet transporteras sedan till en deponi eller plockas upp av ett kommersiellt skräpföretag för bortskaffande. Avgifter för deponier och upphämtning varierar beroende på region.

Överväganden för kommersiellt skräpkompressoranvändning inkluderar om den kommer att placeras i privat eller offentlig syn på fastigheten och om den kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Förutom inför potentiella ansvarsfrågor, slutar ett företag med att betala för offentligt avfallshantering som fyller kompaktorn. Om du täcker kompaktorn skyddar företaget från båda problemen.

Avfallskompaktorer i rostfritt stål är de mest köpta inomhusenheterna. De placeras vanligtvis i sjukhusinställningar och andra medicinska anläggningar. Utomhuskomprimatorer är generellt mer robusta i utseende. Vissa enheter har en plastbehållare som kan tas bort för transport.

Kommersiella skräpkomprimatorer effektiviserar avfallsprocessen för företag. De kan hjälpa till att upprätthålla sanitetsstandarder och ta itu med miljöhänsyn genom att minska kubikavfallsgården. Dumpster dykning och skräp plockning avskräcks när avfallet släpps genom en kommersiell sopor komprimator så snart som möjligt.

För att välja den mest effektiva kompaktorn för deras behov måste köpare överväga vilken typ av sopor som vanligtvis genereras vid deras verksamhet. Dessutom hjälper en utvärdering av var den placeras att avgöra om en inomhus- eller utomhusenhet skulle vara bäst. Kompaktorn måste vara lättillgänglig för att ta bort papperskorgen, antingen av anställda eller ett kommersiellt skräpföretag. När alla aspekter av användning och behov har analyserats kan den bästa kommersiella papperskompaktorn väljas.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?