Vad är en fast plattform?

En fast plattform är en permanent struktur fäst vid havsbotten, ofta för oljeborrning till havs. Det mesta av arbetsutrymmet för en sådan plattform höjs över havets yta med styva stöd gjorda av stål eller betong. Detta skiljer en fast plattform från mobila plattformar, som flyter på havets yta och är förankrade till havsbotten av mer eller mindre flexibla förtöjningar. Fasta plattformar distribueras vanligtvis i vatten som är mindre än 1 700 meter (520 meter) djup, med djupare borroperationer som kräver mer komplexa mobilriggar.

De första produktiva oljebrunnarna till havs borrades i Ohio's Grand Lake St. Marys State Park 1891 med fasta plattformar som sattes på trähögar i botten av sjön. År 1947 konstruerades den första fasta plattformens borrigg som ligger utanför landets syn i Mexikanska golfen. Fasta plattformar var den vanligaste metoden för offshore-borrning under större delen av 1900-talet, även om de första mobila borriggarna var i drift i början av 1930-talet. På grund av deras höga stabilitet, djupbegränsning och höga kostnader är moderna riggar till fast plattform begränsade till långsiktiga borrningar på grunt vatten.

Fasta plattformar är direkt fästa vid havsbotten med ett strukturellt stöd känt som en jacka. Tidiga jackor bestod av betongfästen, medan moderna djupvattensjackor är komplexa torn av rörformade stålstöd. Basen på en jacka kan vara flera gånger bredare än toppen, och de drivs ofta djupt in i leran på havsbotten för stöd. Jackor är delvis eller helt konstruerade på land och skickas till plattformens plats på bogserade pråmar. När de väl är där sänks de ner till havsbotten med hjälp av ROV: er och körs på plats med pråmmonterade högdrivrutiner.

Däcken som utgör arbetsplatsen för en plattform är generellt konstruerade i varv eller skyddade vikar. Medan tidiga däck togs på plats på pråmar, är många moderna däck byggda för att flyta under transitering. De lyfts ovanpå väntjackan med hjälp av system med hydrauliska domkrafter eller kranfartyg och är vanligtvis placerade tillräckligt högt över vattenlinjen för att undvika alla utom de största vågorna. Däcken kan vara upp till 200 fot (60 meter) tvärs över och består av flera nivåer av arbets- och bostadsområden.

Om en fast plattform ligger nära stranden kan den pumpa olja direkt från borrplatsen till lagringsanläggningar på land genom rörledningar som ligger längs havsbotten. Vid borrning längre från land måste plattformen innehålla stora lagringstankar som håller oljan tills den kan överföras till en oljetankfartyg. Lagringstankar är ofta belägna under vattenlinjen, där de fungerar som ballast för att hjälpa plattformen att motstå kraften i vågor och strömmar.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?