Vad är en remskiva?

Många mekaniska enheter använder remskivor för att överföra kraft från en komponent till en annan. Remskivor är hjul som vanligtvis är monterade på en axel som svänger och därmed vrider remskivan. Vissa företag eller individer kan välja att skapa sina egna remskivor från remskivan, vilket i huvudsak är en lång stång som kan skäras för att skapa remskivor. Remskivan kommer vanligtvis redan att bearbetas med tänder eller växlar, eftersom detta kräver specialmaskiner, även om företaget eller individen fortfarande kan klippa beståndet till rätt längd.

Rullmaterialet kan variera beroende på den avsedda appliceringen av materialet. I de flesta fall kommer beståndet att vara tillverkat av någon form av metall. Stål är det vanligaste valet eftersom vissa stålkvaliteter är exceptionellt starka och motståndskraftiga mot värmeskador. Vissa stål är till och med resistenta mot vattenskador. Detta innebär naturligtvis att det kan vara svårt att klippa remskivan korrekt. Denna process utförs vanligtvis med maskiner som kan programmeras för att göra precisionsskärningar till specifika toleranser. Dator numerisk styrning (CNC) maskiner såsom laserskärare eller sågar kan användas för att utföra denna uppgift.

Några av de vanligaste applikationerna för remskiva inkluderar byggnad av prototypmaskiner eller byte av en befintlig remskiva med en anpassad storlek. Specialanpassade maskiner kan också kräva remskiva. När man utvecklar prototypmaskiner för alla applikationer kommer en designer troligtvis att behöva remskivor med olika storlekar, antingen för att hitta den storlek som fungerar bäst för den avsedda applikationen eller för att skapa en remskivstorlek som inte är en standardindustristorlek. Att använda detta lager kräver vanligtvis en professionell som kan bedöma maskinens behov och använda andra maskiner som korrekt kan klippa beståndet i önskad storlek.

Termen "remskiva" kan också hänvisa till ramen som håller en remskiva på plats. I vissa fall kommer ett remskivsystem med flera remskivor som måste monteras intill varandra. Om detta är fallet kommer remskivorna att monteras i en slitsad ram, känd som en stam. Vissa av dessa lager är tillverkade av stål och används i tunga miljöer, t.ex. på byggarbetsplatser. Andra kan vara tillverkade av trä eller plast och används för lättare tillämpningar eller till och med för nautiska tillämpningar.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?