Vad är skärvätska?

Skärvätska är en förening som är tillgänglig för bearbetning av metall för att smörja och kyla metallen medan en arbetare skär och formar den. Med några få undantag gillar människor att arbeta metall "våt" med skärvätska, eftersom det är säkrare och lättare än att arbeta med metall i torrt tillstånd. Många företag tillverkar en rad bearbetningsprodukter av denna typ, allt från pasta till aerosolsprej. Maskinanläggningar förvarar vanligtvis flera typer i lager för att se till att människor har tillgång till materialet de behöver.

När människor skär metall, genererar friktionen mycket värme. Denna värme kan deformera både metallen och skärverktygen, vilket gör en kylvätska kritisk. Skärvätska hjälper till att kyla metallen samt smörja för att minska friktionen, vilket begränsar mängden uppvärmning under skärprocessen. Detta gör att människor kan göra snitt med smalare toleranser, producera exakt bearbetade delar och håller också arbetsmiljön säkrare. Om metall blir för varm kan den spricka eller explodera från stress, skada utrustning och riskera arbetstagare.

Skärvätskan hjälper till att upprätthålla en stabil temperatur, vilket begränsar riskerna för värmechock, där metaller blir mycket varma eller kalla mycket snabbt. Även om temperaturerna ligger inom ett säkert område för metallen, skapar temperaturförändringarnas snabbhet stress. Vätskor håller också ner damm, metallpartiklar och spån, vilket bidrar till arbetarnas säkerhet genom att begränsa risken för inandning av partiklar av metall, i kombination med ansiktsskydd som andningsskydd. Specifika föreningar kan ge ytterligare fördelar, beroende på produkten.

Skärvätskor kan målas, hällas, sprayas eller appliceras på andra sätt. Tjocka föreningar som pasta och geler kan kräva handapplikation för att se till att de sprids jämnt. Tunnare vätskor kan fungera i en spruta. Ofta har bearbetningsutrustning en inbyggd spruta för smörjning och kylning, så människor behöver inte applicera skärvätskan med en separat anordning.

En risk med skärande vätska är faran i själva vätskan. Vissa är giftiga och kan göra en arbetsplats osäker om inte människor hanterar dem på lämpligt sätt och kastar dem efter användning. Metallbearbetare kan återvinna skärvätska, men så småningom kan det täppa till metallpartiklar, vilket gör det värdelöst. Anläggningar måste installera lämplig utrustning för att samla upp vätskan så att de kan återvinna eller bortskaffa den, och vissa företag använder produkter som biologiskt nedbrytbara skärvätskor för att minska miljöfarorna.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?