Vad är torr last?

Torrlast är en term som används för att beskriva varor som är solida och torra, och kräver inga speciella typer av försiktighetsåtgärder under transporten. Varor av denna typ är inte någon form av gas eller vätska och kan levereras i behållare som inte har någon typ av temperaturstyrningsutrustning ingår. Det finns ett antal typer av varor som kan betraktas som torr last, inklusive vissa torra goda produkter, metaller som järn eller stål, och till och med vissa typer av matkorn som har en högre tolerans mot värme eller kyla.

Frakt med torr last anses vara relativt enkelt att utföra. Varor som ingår i denna typ av transporter kräver inget annat än korrekt förpackning och lagring i då transportbehållare för att kunna transporteras från en ursprungspunkt till en destination. Det är mycket osannolikt att produkter av denna typ kommer att förstöra även om extrem värme eller kyla upplevs under leveransprocessen. Eftersom den torra lasten representerar mindre kostnad för avsändaren för att säkerställa att varorna kommer i användbart skick, är de kostnader som bedöms för fraktprocessen vanligtvis lägre än kostnaderna för frakt av varor som kräver ytterligare specialhantering.

En torr lastbehållare är normalt lufttät, vilket effektivt förhindrar att ett yttre element skadar varorna som skickas. Detta gäller vare sig varorna skickas via tåg, över vägen eller med vatten. Torra lastfartyg, lastbilar och järnvägsvagnar inkluderar normalt inte utrustning för att hålla den inre temperaturen på fraktcontainrarna inom ett visst intervall, eftersom torrvarorna inte påverkas av temperaturförändringar. Vanligtvis är potentialen för fukt som kommer in i behållaren, såväl som skador som uppstår om godset växlar under transporten, de två områden som är oroande vid transport av någon typ av torr last.

Många nationer tillhandahåller specifika bestämmelser om transport av torr last inom deras gränser. Dessutom omfattas vanligtvis också importen eller exporten av denna typ av last i statliga handelsregler mellan de två berörda länderna. Avsändare följer dessa bestämmelser och tenderar också att informera sina kunder om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid förberedelsen av varorna för transport, vilken typ av lastning och lossningsprocesser kommer att involveras och vad de kan förvänta sig när det gäller avgifter för leverans av sjöfarten. När de följs ordentligt minimeras risken för kontaminering på grund av exponering för fukt eller skador orsakade av växling under transporten, vilket gör att varorna kan anlända till sin avsedda destination i samma skick som när de lämnade sin ursprungshamn.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?