Vad bildar gas?

Bildande av gas är en gasblandning som människor använder i vissa industriella processer när de behöver egenskaperna för vätgas utan explosionrisken. Människor blandar väte med en inert gas som kväve och håller koncentrationerna under den nivå där de utgör en betydande explosionsrisk. Så länge vätevolymen i blandningen förblir under 5,7% av den totala mängden, bör den inte spontant förbränna, och människor kan arbeta med gasen i relativ säkerhet. Människor kan producera denna produkt med en kemisk reaktion eller genom att blanda innehållet i gascylindrar.

Ett område där människor använder bildande gas är i beredningen av fotografiska filmer och plattor, särskilt för operationer där föroreningar allvarligt kan äventyra den resulterande bilden. Astronomer, till exempel, behöver film och plattor av mycket hög kvalitet för deras arbete, eftersom exponeringarna är långa och detaljerna ofta är svaga; människor vill inte missa en dammfläck på filmen för ett objekt på himlen. Tillverkarna fyller kammare med formande gas för att driva föroreningar ur filmen och kontrollera kvaliteten.

Denna produkt är också användbar i metalllödning och glödgningstillämpningar. Tillverkare med behov av denna produkt kan använda den i olika inställningar och kan producera den på plats med egen utrustning eller beställa den från en leverantör. Människor lär sig att arbeta med att bilda gas när de hanterar metaller för att avgöra när det är lämpligt att använda och hur man använder det säkert och effektivt. Människor använder också en mängd andra gasblandningar i metallbearbetning.

När företag använder värmebehandlingar av metall för att utveckla metaller med specifika egenskaper, är formande gas tillgänglig för användning i ugnen eller ugnen. Människor måste noggrant kontrollera miljön för att hålla den så säker som möjligt och för att undvika föroreningar i metallen, eftersom ett litet fel kan resultera i strukturella svagheter som bubblor eller fläckar av föroreningar. Personal måste också övervaka blandningens sammansättning för att se till att den inte kommer in i farozonen.

Att bilda gas är inte explosivt, men det kan fortfarande vara farligt. Personer som arbetar runt gasblandningar måste vara försiktiga med inandning och riskerna för läckor från kapslar, rör och regulatorer. Om tillräckligt med gas läcker ut kan det förflytta syret i rummet och människor kan vara omedvetna tills det är för sent. Vissa företag lägger till lukt i gaserna så att människor som arbetar runt dem kan berätta med lukt när det finns problem.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?