Vad är Fumigating?

Fumigating är en teknik som används av skadedjursarbetare för att utrota insektsinfektioner från slutna utrymmen som hem, lager och ladugårdar. Professionella personer släpper giftiga gaser i en noggrant inbyggd struktur, som effektivt kväver eller förgiftar skadedjuren inom. Fumigating är ofta nödvändigt när mindre invasiva utrotningsförfaranden är ineffektiva för att eliminera skadedjurpopulationer. Det finns strikta miljö- och säkerhetslagar om gällande processer i de flesta länder, och professionella utrotare krävs ofta för att ha specialiserad certifiering för att utföra jobbet.

Vanliga skadedjur som termiter, vägglöss och myror kan utrotas genom att fumigera en struktur. För hus och små byggnader används en process som kallas hela strukturen rökning eller tält för att säkerställa att alla områden behandlas. Tältning innebär att man sluter en struktur under ett tält gjord av specialiserat gummi och tyg. Exterminators kommer noggrant att inspektera en egendom och ta bort alla möbler, kläder eller andra hushållsartiklar som kan skadas av kemiska behandlingar. När alla människor och husdjur har lämnat sitt hem, släpper skadedjursarbetare noggrant beräknade mängder av rökmedel under tältet för att genomsyra strukturen och kväva insekter.

Beroende på storleken på en byggnad och mängden bekämpningsmedel som används kan det ta flera dagar att behandla ett område. Efter rökningsförfarandet ventilerar skadedjursarbetare det tältade området med stora fläktar och luftfilter. Tältet tas sedan ner och strukturen inspekteras för att se till att alla insekter har utrotats. Professionella testar luften med specialutrustning för att säkerställa att det är säkert att andas. Personer får vanligtvis återvända till lokalerna inom en vecka efter ventilationen.

Professionella rökare använder extrem försiktighet rökande hus och byggnader. För att lära sig om säkerhetslagar och förfaranden krävs vanligtvis exterminatorer för att klara kurser och certifieringsprov. Praktikanter lär sig att förbereda en struktur för rökning och de bästa strategierna för att släppa och kontrollera kemikalier. De får också specialiserad information om vilka typer av skyddskläder och andningsskydd som krävs för jobbet.

De flesta stater och länder reglerar typen av bekämpningsmedel som kan användas för rökgasändamål. Vissa kemikalier har förbjudits på grund av de risker de utgör för miljön och folkhälsan. De mest använda kemikalierna i dag inkluderar formaldehyd, sulfurylfluorid, vätecyanid och fosfin. Även om dessa gaser anses vara "säkra" för användning som bekämpningsmedel kan de fortfarande orsaka permanent skada eller död om en person utsätts för dem under en kort tid.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?