Vad är rörlim?

Pipe lim är en produkt för att skapa vattentäta anslutningar mellan rörlängder, vanligtvis polyvinylklorid (PVC) rör. Metallrör förenas vanligtvis med lödning eller användning av epoxier snarare än lim. Många hårdvaruhandlare har rörlim och erbjuder ofta flera typer för olika typer av projekt. Människor bör vara försiktiga när de arbetar med detta ämne, eftersom farliga ångor kan uppstå när de arbetar och kan göra människor sjuka, särskilt i trånga områden som krypplatser under hus.

När människor ansluter PVC-rör börjar de med ett rent skuren plaststycke och applicerar en primer för att mjukgöra plasten, följt av rörlim. Sedan kan de montera två rörstycken ihop, eller fästa röret i en annan typ av armatur. Röret hålls på plats för att låta limet sätta fast, och när det väl härdar helt bör anslutningen vara vattentät. Vatten eller annat material som transporteras i röret kommer inte att läcka ut, och material i omgivningen som luft kommer inte att sippra in i VVS.

Företag konstruerar rörlim för att hålla plasten ihop i år eller decennier, vilket minskar mängden nödvändigt underhåll. Det är också icke-korrosivt och bör inte skada eller äta i plasten. Andra typer av lim kan orsaka grop och andra problem, vilket kan leda till läckor och eventuellt misslyckande av fogen. Vanligtvis märker människor en stark lukt när de primerar och limar PVC. Det rekommenderas att bära en andningsskydd för att undvika inandning av ångorna direkt och att arbeta i ett väl ventilerat utrymme för att minska risken för skador.

Människor kan måla eller spraya rörlim på ett rör, beroende på produkten och deras behov. Det är viktigt att applicera ett jämnt lager och att undvika att göra det för tunt eller för tjockt. Produkten bör ha tydliga anvisningar som ger information om hur mycket lim som ska appliceras och hur länge fogen behöver härda innan vatten kan rinna genom rören. Om människor stressar skarven genom att skära i den eller använda VVS innan limet härdar, kan det komma ifrån varandra.

Om människor inte är säker på vilken typ av rörlim som ska användas, kan de konsultera en personalperson i en hårdvarubutik. Personal är bekanta med alla produkter som deras butiker har, och kan hjälpa kunder att välja det mest lämpliga utbudet för deras behov. Rörmokare och entreprenörer kan också ge information, inklusive råd om installation av rörledningar i enlighet med byggkoder.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?