Vad är robotsvetsning?

Processen med robotsvetsning kan ta bort allt mänskligt engagemang från både hantering och svetsning av olika material. Det handlar vanligtvis om programmerbara robotar som kan utföra dessa funktioner utan någon mänsklig inblandning och med begränsad övervakning. En stor andel av alla robotar som används för industriella applikationer är involverade i svetsning. Metoder som vanligtvis använder robotar inkluderar bågsvetsning och punktsvetsning. En sektor som använder omfattande robotar för svetsändamål är bilindustrin som började använda dem i allt större antal från 1980-talet.

Några av de första robotarna började dyka upp i olika industriella applikationer på 1960-talet, även om de inte såg omfattande användning förrän på 1980-talet. Då började bilindustrin att använda dem för punktsvetsning. Denna typ av svetsning på en bilmonteringslinje kan vara repetitivt, tråkigt arbete och passade väl för automatisering. Delarna flyttas automatiskt till robotarna och robotarna fungerar baserat på förinställd programmering, så det krävs liten eller ingen mänsklig interaktion för denna process.

Robotsvetsning används i ett antal olika branscher och några olika robotsystem används. Varje robot består vanligtvis av en kommandoenhet som innehåller programmerings- och bearbetningsmöjligheter och en mekanisk enhet som kan användas för att manipulera material och svetsutrustning. Olika typer av robotar klassificeras vanligtvis efter hur deras manipulatorkomponent fungerar. En kartesisk robot har vanligtvis tre rörelsexlar i sina manipulatorkomponenter, som var och en rör sig linjärt i vinklar mot de andra. Andra robotar kan använda speciellt ledade armar som kan ge ett bättre rörelserikt.

Signaturavbildningsbehandling är en teknik som kan användas i robotsvetsning för att förbättra effektiviteten och svetskvaliteten. Denna teknik kan användas för att undersöka kvaliteten på det arbete som produceras i robotsvetsning när det sker så att justeringar kan göras. Genom att använda olika behandlingsmetoder kan fel och andra problem identifieras och åtgärdas omedelbart.

Vissa processer använder robotsvetsare men kräver att en person förbereder materialen till viss grad. Även om en robot svetsar under dessa omständigheter, avser termen robotsvetsning vanligtvis bara processer som är helt automatiserade från början till slut. Ett exempel på robotassisterad svetsning är bågsvetsning av gasmetall. Denna process kommer ofta att automatiseras till viss del, även om en människa vanligtvis kommer att förbereda materialen och använda maskinerna på något sätt.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?