Vad är strukturanalys?

Arkitekter, byggare, byggledare, användare och boende i en struktur är beroende av noggrann strukturanalys för att fastställa en fysisk integritet för en struktur. Den specifika strukturen kan vara ett hus, en kontorsbyggnad, en bro, tunnel, torn eller till och med ett flygplan eller fartyg. Strukturanalys säkerställer att den specifika strukturella konstruktionen tål de spänningar och krafter, både inre och externa, som den är utformad för. Således implementeras kända parametrar för att undersöka säkerhets- och livslängdsfaktorerna för en viss struktur. Dessutom är strukturell analys ofta förlitad på att fastställa orsaken till strukturella fel.

Analysen av en struktur måste återspegla en exakt uppskattning av alla förväntade styrkor och svagheter i en struktur. Analysen kommer att bestämma volymgränser, liksom linjära och yttre styrkor och svagheter hos konstruktionskomponenter, inklusive styrka hos pelare, väggar, kontakter, balkar, hängslen och tak. Strukturanalys bygger till stor del på oföränderliga fysiska lagar. En korrekt strukturanalys resulterar oftast i överbyggnaden av en struktur.

Förutom de oflexibla fysiska gränserna för bärande förmåga, draghållfasthet och tillverkningsegenskaper för byggnadsmaterial, matematik, testning, beräkningar och teori är var och en en tydlig och viktig aspekt i strukturanalysen. Varje konstruktion och materialkomponent i en struktur är föremål för sin egen uppsättning fysiska lagar. Till och med stabiliteten hos ytan som strukturen kommer att stå på, vindförhållanden och slaghållfasthet hos de olika komponenterna i en struktur undersöks i beredningen av en strukturanalys.

Strukturingenjörer, de som ansvarar för analysen av en struktur, är högt utbildade och utbildade för att dechiffrera komplexiteten hos materialkapacitet, geometrisk design och spänningsfaktorer - både avsedda och faktiska - bestämma genomförbarheten för en viss konstruktionsdesign. Med hjälp av utbildning, erfarenhet och modern strukturell mjukvara arbetar konstruktionsingenjörer, arkitekter och byggare tillsammans för att upprätta en struktur som motstår misslyckande. Strukturingenjören, liksom hans funktion, måste ofta åsidosätta byggnadens finanspolitiska problem, såväl som formgivarens eller arkitekts estetiska fantasi.

Strukturanalys har en historia som går tillbaka över 2000 år. De gamla grekerna och romarna använde analysen av bärande material, kraft och spänning för att bygga antikens strukturer, av vilka ett antal förblir intakt idag. Kinesiska muren är ett annat exempel på antik arkitektur som överlevde idag på grund av en korrekt analys av den planerade integriteten hos strukturella komponenter. Det är uppenbart att även om byggnadsmaterial och strukturell designestetik har förändrats radikalt under århundradena, förblir den grundläggande matematiska analysen av strukturella element densamma.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?