Vad är timmer inramning?

Inramning av timmer är en historisk konstruktionsmetod som använder knäfogar eller skruvar och fogar, tillsammans med träpinnar eller stift för att skapa en ramstruktur för en byggnad. Denna konstruktionsmetod har spårats tillbaka till den neolitiska historien. Också kallat bindning, timmer inramning använder mer primitiva konstruktionsmaterial än de som vanligtvis används i stick inramning. Den robusta charmen och den robusta konstruktionen har gjort träkonstruktion till ett populärt alternativ för många husbyggare och bostadsköpare.

Nivån på snickeri som krävs för träkonstruktion är mer avancerad än vad som krävs för stick-snickeri. Skarvarna i träindelade byggprojekt måste passa smidigt, så det krävs mycket precision i mätningar och skärning, såväl som kunskap om träets egenskaper när det säsongs för att effektivt kunna utnyttja timmerramar som konstruktionsmetod. Som en avvägning för den extra tid som krävs för att förvärva nödvändiga färdigheter, kommer tappskärmarna och tennfogarna i den timmerformade byggnaden att fortsätta att hålla strukturens vikt länge efter att naglarna i en pinnramsbyggnad har rostat bort och skapat behovet av större reparationer.

Förutom att använda naturliga timmer i byggprocessen, kan träbearbetningsmetoden för byggnad också innehålla andra naturliga material, såsom wattle, adobe eller gips. I vissa fall innehåller hus som är byggda med träindelning också tegelverk som en del av strukturen. Dessa andra material används för att fylla utrymmet mellan timmerna, men de är inte bärande komponenter i konstruktionen.

Inramning av timmer kan användas för att lägga till skönhet och rustik charm till den inre konstruktionen av en byggnad, eller det kan användas på traditionellt sätt, genom att konstruera hela byggnaden med inramning av trämetoder. I de flesta fall kommer timmerna som används för att upprätta strukturen förbli synliga. Detta skapar det unika utseendet som gör timmerramning så lätt att känna igen.

Även om den yttre timmerramen vanligtvis lämnas utsatt för utsikt, i vissa klimat, är det mer önskvärt att använda en process som kallas weatherboarding för att täcka den yttre inramningen av byggnaden. Exponerade timmer kan skadas i vissa klimat på grund av effekterna av fukt och temperaturvariationer. Genom att installera weatherboarding är strukturen isolerad mot temperatur- och fuktighetsvariationer samtidigt som den inneboende hållfastheten och hållbarheten för träkonstruktion bibehålls.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?