Hur effektiv är citalopram för huvudvärk?

Effekten av citalopram för huvudvärk beror på källan. Termen huvudvärk beskriver vagt ett vanligt obehag i kranialregionen; Men det finns bokstavligen tusentals möjliga orsaker. Även om det inte primärt föreskrivs för huvudvärk, är det möjligt att citalopram för huvudvärk kan användas av en medicinsk leverantör om han eller hon känner att smärtkällan är relaterad till depression.

Citalopram är ett antidepressivt läkemedel som vanligtvis används i medicin för att behandla ett antal tillstånd som faller under det breda depressiva spektrum. Antidepressiva medel fungerar på flera sätt för att rikta in potentiella orsaker till depression. Det finns farmaceutiska ingrepp, till exempel citalopram, som främjar förekomsten av humörförändrande kemikalier i hjärnan, vilket teoretiskt förbättrar stämningen hos en person som lider av en depressiv störning. Det finns också många terapeutiska tekniker, såsom rådgivning eller meditation, som ibland är till hjälp vid behandling av depression.

Mekanismen för ett antidepressiva medel är specifikt för varje läkemedel, vilket betyder att inte alla mediciner fungerar lika. Citalopram tillhör en klass antidepressiva medel som kallas SSRI, eller selektiva serotoninåterupptagshämmare. Vad detta betyder är att läkemedlet orsakar en ökning av serotoninnivåer - en neurotransmitter som anses vara ansvarig för nöje och humörreglering - i hjärnan. Neuroner använder kemikalier som kallas neurotransmittorer för att kommunicera med varandra genom ett mikroskopiskt anslutningsutrymme som kallas en synap. Genom att förhindra reabsorptionen av serotonin i de neurala synapserna ökar SSRI: er tillgängliga mängd.

Huvudvärk definieras löst, och på grund av smärta kan en persons migrän vara en annans mindre värk. Kliniskt känd som cephalgi, kan huvudvärk åstadkommas av allvarliga trauma eller mer mentala stimuli, såsom ångest eller depression. För det senare är en möjlig behandling receptbelagda citalopram för huvudvärk. Detta kan hjälpa till att underlätta de negativa tankeslingorna som ibland är karakteristiska för depression, vilket i sin tur lindrar sinnet av den fysiska smärtan som eventuellt följer mental ångest.

Personer som upplever kronisk eller svår huvudvärk bör omedelbart söka läkare. En läkare kommer att använda ett antal tekniker för att identifiera källan till huvudvärk och kan inleda en behandling, såsom citalopram för huvudvärk, så snart som möjligt. Även om en huvudvärk kan orsakas av en mindre sjukdom eller händelse, finns det också ett antal allvarliga orsaker till huvudvärk, såsom en tumör eller intern blödning. Av detta skäl bör det vanliga tillståndet för smärta i huvudet eller nacken inte tas lätt, och endast en professionell kan definitivt identifiera och behandla eventuella obehag.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?