Finns det en koppling mellan Lisinopril och håravfall?

Det kan finnas ett samband mellan lisinopril och håravfall, men det är svårt att avgöra eftersom mycket få patienter som tar lisinopril rapporterar håravfall och håravfall är vanligt i den allmänna befolkningen. Kliniska studier har visat att mindre än en procent av patienterna som tar läkemedlet rapporterade håravfall, men trots detta kan många andra faktorer vara på jobbet. Detta gör det svårt att avgöra om läkemedlet orsakade håravfall eller om förlusten var ett resultat av genetisk predisposition eller till och med stress. Oavsett denna svårighet är många fortfarande övertygade om att lisinopril och håravfall är relaterade och tror att deras håravfall sammanföll med att ta läkemedlet.

Möjliga sällsynta biverkningar av lisinopril inkluderar viktminskning, sömnlöshet och håravfall. Det är dock viktigt att notera att färre än en av 100 personer kommer att drabbas av någon av dessa sällsynta biverkningar. Vanliga biverkningar av lisinopril inkluderar trötthet, magsmärta och bröstsmärta. Till skillnad från många biverkningar orsakade av läkemedelsbehandlingar är det exakta skälet till att lisinopril kan orsaka håravfall. Denna effekt tros hända hos både män och kvinnor, men bör sluta när behandlingen avslutas, och andra läkemedel kan sedan användas för att stimulera ny hårväxt.

I allmänhet orsakar droger håravfall genom att påverka den normala cykeln för hårtillväxt. De två typerna av läkemedelsinducerad håravfall kallas telogen effluvium och anagen effluvium. Dessa namnges efter den del av hårcykeln läkemedlet stör, antingen telogenfasen, där håret vilar innan det faller ut eller anagenfasen, som kännetecknas av hårtillväxt. Telogen effluvium är den vanligaste typen och är den typ som generellt förknippas med läkemedel, såsom lisinopril, som används för att behandla högt blodtryck. Lisinopril och håravfall tros därför vara relaterade eftersom läkemedlet stör den telogena fasen av hårtillväxt, och symtomen bör börja mellan två till fyra månader efter behandlingen.

Den lilla andelen patienter som rapporterar en koppling mellan lisinopril och håravfall betyder inte att de två inte är kopplade, men väcker många problem. Det vanligaste av dessa problem är att håravfall är vanligt i både manliga och kvinnliga populationer. Forskning har visat att genetisk skallighet drabbar 50 procent av män och 13 procent av kvinnor före klimakteriet. Siffran för kvinnor ökar med början av klimakteriet och med ökande ålder. Dessa fakta indikerar att den uppenbara kopplingen mellan lisinopril och håravfall är mindre uttalad än naturligt håravfall, och att naturligt håravfall därför kan vara ansvarigt för "biverkningen."

Lisinopril tillhör en klassificering av läkemedel som kallas ACE-hämmare (angiotensin-converting enzym), som främst används för att behandla högt blodtryck. De fungerar genom att hämma verkan av det angiotensinomvandlande enzymet, som ansvarar för produktionen av angiotensin II. Denna kemikalie får musklerna som omger artärväggarna att dras samman, vilket gör dem smalare och i sin tur kan öka blodtrycket. Genom att förhindra produktion av angiotensin II slappnar lisinopril musklerna runt artärerna, vilket minskar blodtrycket. Detta innebär att hjärtat får mer syre och blod, vilket gör det starkare och mer kapabelt att pumpa blod.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?