Vilka är de olika typerna av behandling av anklagecellanemi?

Behandling av siegelcellsanemi består vanligtvis av en kombination av flera möjliga metoder, inklusive läkemedel, benmärgstransplantationer, blodtransfusioner och administrering av syre. De primära målen med behandlingen är att hantera smärta och obehag, undvika infektion och öka nivån av röda blodkroppar i blodomloppet. Typen och intensiteten för behandling av sigdcellanemi varierar beroende på sjukdomens progression och svårighetsgrad. De flesta behandlingar kan bara behandla symtom snarare än att ge ett fullständigt botemedel.

Det finns olika typer av läkemedel som kan användas för behandling av sigdcell anemi, beroende på patientens ålder och tillstånd. Regelbunden administration av antibiotika är vanligt bland små barn som har sjukdomen, eftersom detta hjälper till att avvärja allvarliga infektioner. Både receptbelagda läkemedel och receptfritt läkemedel kan förskrivas för patienter i alla åldrar som upplever smärta som ett resultat av deras tillstånd. Patienter med en allvarlig, mer avancerad form av sigdcellanemi kan ta hydroxyurea, både för att minska behovet av blodtransfusioner och för att hantera smärta. En allvarlig biverkning av hydroxyurea är dock att den också sänker antalet infektionsbekämpande vita blodkroppar i blodomloppet.

En annan vanlig behandling av sigdcellanemi är blodtransfusion. Detta kan hjälpa till att höja onormalt låga nivåer av röda blodkroppar i kroppen. Patienten kommer att få celler som har extraherats från donatorblod av samma eller kompatibla typ. De som får regelbundna transfusioner tar vanligtvis också mediciner för att minska överskottsmängden järn som transfusionerna introducerar i kroppen.

Anemi kan ge många patienter andnöd. Vissa patienter kommer att ges regelbundet administrering av extra syre för att hantera andningssvårigheter som uppstår till följd av tillståndet. Denna metod är vanligtvis reserverad för individer i ett svårare eller mer avancerat stadium av sjukdomen.

En av de mest aggressiva behandlingarna för sigdcellanemi är en benmärg och stamcellstransplantation. Förfarandet kräver lång återhämtningstid och omfattande medicinsk uppföljning. Även om det är den mest troliga behandlingen som ger ett fullständigt botemedel, är det vanligtvis reserverat för patienter som drabbas hårdast av tillståndet. Detta beror på risker förknippade med en transplantation, till exempel möjligheten att kroppen våldsamt avvisar den utländska märgen.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?