Vilka är de vanligaste fördelarna med Pranayama?

Pranayama är en övning av kontrollerad andning. Ordet "pranayama" är en sanskrit term som kombinerar ordet "prana", vilket betyder livskraft och "yama", vilket betyder kontroll. Det används ofta i samband med yoga eller meditation. De vanligaste fördelarna med denna praxis inkluderar minskad stress, bättre mental fokus och möjligen bättre kontroll över åkommor som astma.

Att andas är ofta för givet, men medveten manipulering av andetaget kan ha många anmärkningsvärda fördelar. På den mest grundläggande nivån leder andning syre till lungorna och tar bort koldioxid. Denna handling är avgörande för att kroppen ska fungera. Andning som är för kort eller för snabb kommer inte att förse kroppen med så mycket syre som möjligt och kommer att ta bort mindre koldioxid.

När man har lärt sig pranayama kan de metoder som används i denna praxis börja bli en del av vardagen. Pranayama gynnar individer genom att hjälpa till att skapa en vana att andas korrekt med membranet snarare än bröstet. Att ta långsamma, djupa andetag som fyller lungorna helt är fördelaktigt för ens allmänna hälsa. Pranayama kan också bidra till att öka den totala lungkapaciteten, vilket är en varaktig fördel som hjälper individen att må bättre även när han inte aktivt utövar pranayama.

Pranayama-övningar har ytterligare fördelar som uppstår medan övningen sker. Denna typ av långsam, djup, målmedveten andning skapar en känsla av lugn och hjälper till att främja avkoppling och minska stress. Pranayama gynnar meditationen genom att hjälpa utövaren att nå en djupare känsla av fokus och tydlighet.

De många fördelarna med pranayama kan vara särskilt användbara för dem som lider av stress, ångest och till och med ett okontrollerat humör. Att fokusera på ens andetag kan hjälpa till att ta fokus bort från andra stressande tankar och föra sinnet tillbaka till kroppen och den enkla andningen. Pranayama kan användas när som helst eller på platser för ett snabbt, naturligt och effektivt sätt att lugna ner. Pranayama kan också hjälpa till att minska astmasymtom, men detta bör inte användas som den enda behandlingsmetoden för allvarliga astmasjukdomar.

När den används i samband med meditation eller yogaövningar, gynnar pranayama hela upplevelsen. Denna typ av andning tros hjälpa till att föra utövaren närmare upplysning eller ett andligt tillstånd. De som vill lära sig korrekta pranayamatekniker från en erfaren utövare kanske vill delta i en yoga- eller meditationskurs som innehåller denna typ av andning.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?