Vad är en submukös resektion?

En submukös resektion är en vanlig procedur som utförs för att räta ut en nasal septum som har förskjutits från dess anatomiska position. En avviken septum som kommer från en medfödd missbildning eller trauma kan orsaka flera sekundära problem att utvecklas, inklusive infektion. Generellt utförs som en öppenvård, en submukös resektion medför viss risk för komplikationer, inklusive infektion, ärrbildning och septumperforering.

Septumet är broschväggen i näsan som skiljer näsborrarna. Som regel dikterar positioneringen av septum storleken och djupet på näsborrarna. I händelse av septumavvikelse eller förskjutning kan en individ bli sårbar för kroniska infektioner, nasal känslighet och blödning eller nedsatt näsandning.

När septumförskjutning orsakar betydande komplikationer, såsom andningssvårigheter, kan submukös resektion utföras. Att förbereda sig för en subluk resektion innebär att man följer preoperativa instruktioner för att minska risken för komplikationer, som att avslöja en fullständig sjukdomshistoria. Preoperativ endoskopisk testning kan också utföras för att ytterligare utvärdera septumets tillstånd och bestämma det kirurgiska tillvägagångssättet.

När patienten har lugnat med ett intravenöst (IV) bedövningsmedel gör kirurgen snitt i slemhinnevävnaderna för att få tillgång till septikbrosket. För att flytta septum kan kirurgen behöva ta bort brosk eller ben för att omstrukturera septalformen. Efter att brosket har rätts upp, placeras slemvävnaderna igen och suturer skapas. Alla snitt som görs under en submukös resektion ligger i näshålan, så det finns inga synliga sömmar.

Efter en submucös resektion måste försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda det ompositionerade septumet och hålla det stabilt medan det läker. Flexibla spalter gjorda av syntetiskt material placeras vanligtvis inuti näshålan för att ge septalt stöd. I fall där det är överdrivet urladdning eller blödning kan packning av gasbindningar tillfälligt placeras i näsborrarna. En postoperativ lista över begränsningar och föreslagna tips för en fullständig återhämtning ges vanligtvis till patienten och granskas med en sjuksköterska.

Näsutflöde, tillfällig blödning och obehag kan förväntas efter submukös resektion. Regelbunden användning av en föreskriven koksaltsköljning och smärtstillande medel främjar vanligtvis läkning och lindrar obehag. Under återhämtningen uppmuntras individer att undvika aktiviteter, såsom böjning, som kan höja blodtrycket, bidra till nässvullnad eller på annat sätt utsätta näsan för risk för oavsiktlig skada. För att korrekt övervaka återhämtningen, bör individer hålla alla schemalagda läkarbesök efter operation. Individer som genomgår submucös resektionskirurgi gör vanligtvis en fullständig återhämtning och kan återuppta vardagliga aktiviteter utan begränsning inom tre månader.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?