Vad är adenosinreceptorer?

Adenosinreceptorer är metabotropa receptorer för neurotransmitter adenosin. Tre adenosinreceptorer, märkta A1 – A3, har identifierats och de är alla proteiner som fungerar för att identifiera och binda med adenosin. Receptorn för neurotransmitteren adenosin är en P1-receptor eftersom den är purinerg, vilket innebär att den innehåller en purinring.

Receptorer är proteiner som sträcker sig längs neuronets membran. Neurotransmittorer binder till receptorer och följaktligen öppnas eller stängs specifika jonkanaler. Metabotropa receptorer har emellertid inte jonkanaler, så flödet av joner genom sådana receptorer är beroende av ett eller flera metaboliska steg. Av detta skäl hänvisas ofta metabotropa receptorer, såsom adenosinreceptorer, som G-proteinkopplade receptorer. Detta beror på att mellanliggande molekyler som kallas G-proteiner aktiveras när jonkanalerna associerade med receptorn öppnar och stängs.

Adenosinreceptorer har nyckelfunktioner som delas med andra G-proteinkopplade receptorer. Dessa inkluderar sju membransegment som spänner över neuronet och en intracellulär slinga, vilket är det som kopplar till G-proteinet. G-proteinet och receptorn kan kopplas ihop först efter bindningen av neurotransmitteren.

Tre underenheter utgör G-proteiner. Dessa inkluderar alfa-, beta- och gamma-subenheter. Dessa tre underenheter är bundna när alfonsubenheten förenas med guanin-nukleotiden, känd som guanosine-5'-difosfat (BNP).

Adenosin skiljer sig från andra neurotransmittorer eftersom det inte lagras i vesiklar. Snarare produceras det när det finns en enzymfördelning av adenosin-trifosfat (ATP) och adenosindifosfat (ADP). När neurotransmittorn adenosin binder till adenosinreceptorer är effekten en ersättning av BNP med guanin nukleotiden känd som guanosine-5'-trifosfat (GTP) på alfa-subenheten. Som ett resultat separeras alfa-subenheten från beta- och gamma-subenheterna, vilket skapar en serie metaboliska eller biokemiska processer.

Varje separat underenhet har förmågan att binda till molekyler, såsom enzymer. När enzymer aktiveras genereras sekundära budbärare såsom cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). Adenosinreceptorer transformerar cAMP, vilket följaktligen stimulerar enzymer och avgör om jonkanaler är öppna eller stängda. Dessa metaboliska steg påverkar tillströmningen eller utflödet eller joner i receptorn.

Överföring av adenosin är viktigt för många kroppsfunktioner. Det fungerar för att försvara neuroner mot oxidativ stress och ökar mängden blodflöde till hjärtmuskeln. Det är också ansvarigt för avslutandet av epileptisk anfallsaktivitet. Under ett anfall kopplar adenosin G-proteiner, vilket resulterar i öppning av kaliumkanaler och stängning av kalciumkanaler. Som ett resultat avslutas anfallsaktiviteten.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?