Vad är vita saker?

Vita materieområden signalerar vägar i hjärnan gjorda av buntar av vitmaterial, axoner belagda i lager av myelin. Vissa av dessa kanaler fastställs under fosterutvecklingen, medan andra utvecklas efter födseln när människor börjar interagera med miljön och skaffa färdigheter. En hjärnavbildningsteknik, så kallad diffusion tensor imaging, gör det möjligt för forskare att identifiera vita ämnesområden, och läkare kan använda detta för att jämföra en patients hjärna med kända kanaler för att se om det finns onormala eller ovanliga egenskaper i någons hjärna.

Dessa kan ses som signalkablar. Myelinen fungerar som ett hölje för att öka den elektriska ledningsförmågan, vilket möjliggör mycket snabb överföring av signaler längs en vit materia. Vissa kanaler, kända som kommissionskanaler, spänner över hjärnhalvorna för att kommunicera information mellan vänster och höger hjärna. Vid bildbehandling kan de ses snaka över mitten av hjärnan för att skapa fullständiga anslutningar.

Föreningskanaler går mellan lobar på samma hälft av hjärnan. Olika lober kan behöva kunna kommunicera information snabbt för att känna till sensorisk information och kognitiva processer. Projektionskanaler kan överföra information från hjärnan till resten av kroppen. De kan vara extremt långa för att möjliggöra ledning av signaler över stora avstånd.

Forskning om hjärnan visar att i unga människor, om en vit materia kan drabbas av trauma, kan hjärnan kunna ombilda sig själv. Det kan ta över angränsande kanaler för att hitta nya sätt att skicka informationen. Ju yngre människor är, desto mer anpassningsbara kommer deras vita material att vara, vilket förklarar varför små barn kan återhämta sig väl från huvudtrauma och invasiv hjärnkirurgi, inklusive kirurgi för att bryta corpus callosum, strukturen som förbinder hjärnans två halvor. Denna operation kan användas hos personer med svåra kramper som inte svarar på mer konservativa behandlingar.

Hos äldre kan det vara svårare att återhämta sig från skador på vita material. Personer med hjärnskador orsakade av mediciner, trauma, kirurgi, tumörer, degenerativa sjukdomar och så vidare kan uppleva allvarliga kognitiva brister. Brister kan klustras ihop, beroende på det område i hjärnan som är involverad och graden av skada. Forskare som är intresserade av demens och kognitiv degeneration studerar vita ämnesområden för att lära sig mer om hur nyckelområden i hjärnan kommunicerar och vad som kan göras för att hjälpa människor med kognitiva brister.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?