Vad är en pankreatisk polypeptid?

Polypeptid i bukspottkörteln är en del av familjen pankreashormon. Det åtföljs vanligtvis av neuropeptid Y och peptid YY. Av de tre var pankreatisk polypeptid den första som upptäcktes. Den innehåller 36 aminosyror och finns inte bara i bukspottkörteln utan också i magen och mag-tarmkanalen.

Aktiviteten i gallblåsan, bukspottkörteln och tarmen bromsas av pankreatisk polypeptid. Dessutom stimulerar det kolon att drabbas. Metaboliska funktioner påverkas av utsöndringen av pankreatisk polypeptid, och det kan också minska metabolisk energi och minska nivån av fettsyror i kroppen. Forskning har visat att patienter med anorexi vanligtvis har en minskad nivå av pankreatisk polypeptid i sina system. Det har också visat sig finnas hos patienter med sällsynta cancertumörer som kallas PPomas.

Patienter med bukspottkörtelcancer har vanligtvis ökade nivåer av PP i sina system. I vissa fall är dessa ökade nivåer den första indikatorn på att en tumör finns. Polypeptid i bukspottkörteln gör sig också känd när gallstenar blockerar kanalerna.

Polypeptid i bukspottkörteln upptäcktes först 1972 av kollegor som arbetade i olika laboratorier. Nittiotre procent av PP finns i bukspottkörteln och är också känd som F-celler. Vattnig diarré, när den åtföljs av vissa tumörer i kroppen, kan orsakas av polypeptid i bukspottkörteln.

Det är svårt att diagnostisera PP med en noggrannhet på 50 till 60 procent. Ett undantag från den låga diagnostiska frekvensen är fallet med njurfel, vilket vanligtvis producerar förhöjda nivåer av PP. Dessutom förekommer ofta äldre män med endokrina tumörer med förhöjda nivåer av PP i testresultaten. Pankreatiska tumörer visar förhöjda nivåer av PP 20 till 67 procent av tiden. Vissa sjukvårdspersonal anser att undersökningstester bör beställas varje gång en patient presenterar förhöjda nivåer av PP, medan andra tar en vänta-och-se-strategi om en tumör inte kan lokaliseras.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?