Vad är ögonfysiologi?

Ögonfysiologi är studien av de fysiologiska processerna som involverar ögat och alla relaterade strukturer. Denna vetenskap bygger på kemi, fysik och anatomi. Den beskriver mekanismen som människokroppen använder för att tolka ljus på sätt som hjälper till att förstå världen.

Ögat och alla processer som är förknippade med det är komplexa, så uttrycket ögonfysiologi är minst sagt brett. Fysiologi kan, i lekmän, betraktas som hur saker fungerar. Om anatomi är vad saker är gjorda av, fysiologi är vad dessa saker faktiskt gör. Exempelvis kan ögons anatomi beskriva eleven, hornhinnan eller andra strukturer, medan ögons fysiologi skulle formulera hur ljusstrålar omvandlas till synen.

Sikt är en nödvändig funktion i många saker som djur gör, och även om det inte är nödvändigt för själva livet, spelar det en viktig roll för att uppleva världen. Att titta på en bergskedja, undvika ett kastat föremål, uppleva fysisk attraktion - var och en av dessa vanliga aktiviteter skulle inte vara möjligt utan ögats korrekta fysiologiska funktion. Enkelt uttryckt består ljus av små partiklar som hoppar av föremål och in i ögonen. Den plockas sedan upp av sensoriska celler och omvandlas till elektrokemiska impulser senare tolkade av hjärnan.

Det bästa sättet att ha en funktionell uppfattning om ögons fysiologi är att jämföra det med ett mer påtagligt, bekant objekt: en kamera. Hornhinnan, eller utanför ögat, kan betraktas som en kameralins, och den svarar för cirka 60% av ljusets fokusering. Det delvis fokuserade ljusets nästa stopp är genom pupillen och iris, där deras bländarliknande egenskaper styr ljusvolymen som får passera. I mörka områden är denna volym ganska hög, medan ljusa rum kan leda till att öppningen minskar, vilket resulterar i ändring av pupillstorlek.

Detta mer fokuserade ljus når så småningom en struktur på baksidan av ögat, känt som näthinnan, där ljusspecifika stavar och kottar verkar för att översätta deras mottagning av ljus till en impuls som reser till hjärnans baksida. Kottar tar upp färgat ljus, medan stavar är mer eller mindre ljusa och mörka receptorer. Nivån på deras spännbarhet med ljus förändrar impulserna som de skickar och påverkar därmed bilden som faktiskt ses eller tolkas av hjärnan.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?