Vad är smärtfysiologi?

Känslan av smärta utvecklades för att säkerställa att organismer undviker skadliga eller dödliga stimuli. Det finns en stark känslomässig komponent i smärta, men också en verklig fysiologisk grund för känslan. Studier av smärtfysiologi har avslöjat att smärta känns och överförs till hjärnan, precis som andra fysiska känslor som temperatur eller beröring.

Många djur, inklusive människor, har receptorer specifika för smärta som kallas nocioceptors. Dessa finns i hela kroppen, med undantag av hjärnan, och är fria nervändar. I närvaro av smärtsamma stimuli får de nocioceptorcellen att avfyras. Det kan finnas många potentiella orsaker till smärta, eftersom mekaniska, kemiska, elektriska och biologiska stimuli kan leda till bränning.

Efter den första avfyrningen av nocioceptorn överförs signalen till andra celler som vidarebefordrar informationen till ryggmärgen och hjärnan. Enligt modern smärtfysiologiforskning uppfattas smärta när dessa signaler når det centrala nervsystemet. Talamusen är det första området där smärta känns.

Signalen överförs sedan till det limbiska systemet, som står för den känslomässiga aspekten av smärta, och samtidigt till hjärnbarken. Här sker tolkningen och uppfattningen av smärta. Vissa delar av cortex, inklusive den primära sensoriska cortex, gör det möjligt att lokalisera smärtkällan.

Det finns två olika typer av nervfibrer i smärtfysiologi, som står för två typer av smärta. Den första typen, kallad A-fibrer, skickar snabb information om plötslig smärta, till exempel snitt eller brännskada. Snabb överföring tillåter reflexreaktioner, som att flytta bort från orsaken till smärtan, innan hjärnan till och med uppfattar själva smärtan.

En annan typ av nervfiber som är viktig i smärtfysiologi är den mindre C-fibern. Dessa fibrer överför meddelanden efter den initiala känslan av smärta och förmedlar de tråkiga värk eller svaga brännskador som följer efter en skarpare initial smärta. Meddelanden från C-fibrerna transporteras långsammare på grund av deras storlek och eftersom deras axoner inte är lindade i myelin. De anses vara ansvariga för vissa upplevelser av kronisk smärta.

Olika mål för smärtmedicinering har visat sig genom förståelsen av smärtfysiologi. Många behandlingar för smärta fokuserar på att hämma smärtsignaler som hänför sig till den känslomässiga komponenten av smärta, inklusive narkotiska smärtstillande medel. I allmänhet minskar smärtstillande medel ofta inflammation och överföring av initiala smärtsignaler från nocioceptorer. Ytterligare andra smärtläkemedel inkluderar anti-epileptiska läkemedel som försöker förhindra den ständiga uppfattningen av smärta från celler som misslyckas i nervsystemet.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?