Vad är biomekaniken i att köra?

Biomekanik är en rörelsevetenskap som undersöker tillämpningen av rörelseprinciper och tekniker på strukturer och funktioner hos alla levande organismer. Biomekanisk analys av en aktivitet används ofta för att förklara korrekt teknik och kan fungera som en vägledning för den specifika aktiviteten. Tillämpad på löpningsaktiviteten undersöker biomekanik hur kroppen rör sig och vilka effekter som upprepad kontakt med marken har på kroppen. Biomechanics i löpning används ofta för att öka löparens effektivitet och minska hans eller hennes risk för skador.

För att studera biomekanik i löpning delas löpcykeln vanligtvis upp i faser. Under den första fasen får en fot kontakt med marken, och det andra benet svänger framåt. Detta följs av en fas där båda fötterna ligger utanför marken. Den andra foten kommer sedan i kontakt med marken, och det första benet fortsätter att svänga. En annan fas där båda fötterna är från marken följer innan cykeln börjar igen.

Vid löpning synkroniseras handlingen och benen vanligtvis, varvid motsatt arm och ben rör sig framåt samtidigt. För det mesta hålls armarna låga och avslappnade. Armarna är i allmänhet böjda i ungefär 90 graders vinklar och förblir lösa, så att vinklarna kan röra sig något i endera riktningen.

Löpningens biomekanik visar att höfter, knän och vrister ger det mesta av framdrivningen för att springa. Dessa leder böjs när foten kommer i kontakt med marken för att dämpa landningen. När löparen skjuter ut sträcker sig dessa leder för att ge det tryck som behövs för rörelse framåt.

Många löpare landar med det som kallas hälstrejk, vilket innebär att hälen är den första delen av foten som kommer i kontakt med marken på varje steg. Detta kan sätta mycket otillbörligt tryck på vrister, knän och höfter. Forskare och forskare som studerar biomekaniken i löpning har funnit att det är mer effektivt för löpare att landa på bollarna på sina fötter, med det som ofta kallas en mittfots strejk. Mittfoten strejkar tenderar att minska den stress som löpning sätter på knäna och minskar trycket som springplatser på höfter och vrister.

De flesta löpskador inträffar i nedre extremiteterna under fasen där foten kommer i kontakt med marken och vrist- och knäleden är vid sin största flexionspunkt. Genom att minska spänningen på lederna i alla faser av löpcykeln, särskilt när de kommer i kontakt med marken, är det mindre troligt att löpare får skador på grund av överanvändning. Genom att använda rätt biomekanik för att löpa, kan en person minska risken för skador när han springer.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?