Vad är cavernous sinus?

Kavernös sinus är ett centralt beläget hålrum beläget vid hjärnans bas bredvid det temporala benet och sphenoidbenet. Det latinska namnet är sinus cavernosus . Denna kavitet innehåller den inre carotisartären och flera viktiga nerver inklusive den oculomotoriska nerven, trochlear nerven, oftalmisk nerv, maxillary nerven och abducensnerven. Den inre carotisartären och abducensnerven löper horisontellt genom den cavernösa sinus medan de återstående nerverna går vertikalt. Det finns två kavernösa bihålor, en för varje hjärna. Hypofysen sitter mellan de två kavernösa bihålorna.

Den kavernösa sinus anatomi är unik eftersom den är den enda platsen i människokroppen där en artär rör sig helt genom en venös struktur. I det här fallet flyttar den inre halspulsärren blodet från hjärnan och ansiktet tillbaka till hjärtat för att få syrgas.

Hälsoproblem förknippade med denna specifika sinus inkluderar kavernös sinustrombos, en blodpropp i sinus. Trombos uppstår vanligtvis efter att en yttre ansiktsskada har lett till en koagulering i ansiktsvenen. Ibland kan bitar av koagulatet komma in i sinus och orsaka infektion. Infektioner i ögon, öron, näsa, hals eller bihålor kan också spridas till sinus och orsaka trombos. Vanliga symtom på kavernös sinustrombos är utbuktade ögonhålar, en hängande ögonlock, oförmågan att röra ögat i en viss riktning eller synförlust. Denna typ av trombos är sällan dödlig och kan behandlas med antibiotika. Sjukdomen kan emellertid bli allvarligare om den lämnas obehandlad och sprider sig till de durala venösa bihålorna.

Andra allvarliga hälsoproblem relaterade till kavernös sinus kan inkludera tillväxten av tumörer i sinushålorna eller i hypofysen. Båda situationerna kan orsaka komprimering av nerverna i sinus och leda till sensorisk skada, särskilt synförlust. De flesta tumörer som finns i detta område kan behandlas, även om de i varierande grad beror på den specifika typen av tumör. Aneurysmer och fistlar kan också orsaka skada på den kavernösa bihålan, och som tumörer och trombos kan leda till cavernös sinus syndrom. Kavernöst sinussyndrom är en bred kategori av patologi som ofta är svår att diagnostisera eller definiera men kan omfatta skador på okulära nerver och / eller pupillen, blodskottad konjunktiva, en rödnad i delar av ansiktet, förändringar i ansiktssvettning och andra symtom associerad med Horners syndrom.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?